Nieuws

Aanvraagformulier erkenning voor zorginstellingen vereenvoudigd

07-01-2019

7 januari 2018 Aanvraagformulier erkenning voor zorginstellingen vereenvoudigd Vanaf 14 januari 2019 wordt het aanvraagformulier erkenning voor zorginstellingen vereenvoudigd.    De aanleiding voor deze wijziging is vereenvoudiging van de erkenningssystematiek. Er is sprake van 2...

​GGD-GHOR toegetreden tot de opleidingscommissie Deskundige Infectiepreventie

13-12-2018

18 december 2018 GGD GHOR* toegetreden tot de opleidingscommissie deskundige infectiepreventie   Gezien de toenemende samenwerking en ketenontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie tussen de intramurale en publieke gezondheidszorg is de CZO-opleidingscommissie...

Nieuwe opleidingsroute voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige (lange tranche)

13-12-2018

18 december 2018 Nieuwe opleidingsroute voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige (lange tranche) Per januari 2019 kunnen studenten zich inschrijven voor de opleiding ambulanceverpleegkundige lange tranche. Dit is de opleidingsroute voor verpleegkundigen die zonder een eerder behaald CZO...

Voortgang auditsysteem ambulancezorg

13-12-2018

18 december 2018 Voortgang auditsysteem ambulancezorg In januari 2018 hebben vertegenwoordigers van alle betrokken partijen voor het eerst overleg gehad over een auditronde voor de Ambulance Zorg Nederland (AZN). Er is toen besloten om op een korte termijn zoveel mogelijke audits voor de...

Pagina's