Skip to main content
Terug

Opleidingen, leerroutes en EPA's  

Steeds meer zorgopleidingen (initiële- en vervolgopleidingen) zijn flexibel ‘ingericht’ met entrustable professional activities (EPA’s). Er zijn ook nog niet-EPA-gerichte CZO-opleidingen.

Het CZO hanteert de volgende begrippen:

Opleiding: Dit is een CZO-opleiding die (nog) niet is ingericht met EPA’s. Bij een opleiding horen CZO-opleidingseisen. Bekijk hier om welke opleidingen dit gaat.

Leerroute: Een CZO-leerroute is EPA-gericht. Een leerroute is het geheel van leereenheden (EPA’s en EPA-overstijgende leeractiviteiten) passend bij een functie en/of werkplek (context). Een leerroute kan bestaan uit een of meer leereenheden.

EPA’s: EPA’s (entrustable professional activities) zijn de belangrijkste leereenheden, en daarmee bouwstenen, van flexibele leerroutes. Er zijn twee soorten EPA’s.  

  • Kern-EPA’s zijn op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. Kern-EPA’s moeten worden behaald door alle studenten en professionals in opleiding binnen een bepaalde opleiding 
  • Specifieke EPA’s zijn niet op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. De specifieke EPA’s hoeven niet door alle professionals binnen een bepaalde opleiding te worden behaald. Ze zijn namelijk alleen te behalen op afdelingen of in organisaties met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie (bijv. orgaantransplantatie). |
     

Sommige EPA’s (kern of specifiek) worden in meer leerroutes gebruikt, dat zijn functie-overstijgende EPA’s. 
Alle door het CZO gevalideerde EPA staan in de EPA Bibliotheek.   

EPA-overstijgende leeractiviteiten: Met EOL wordt vrijheid geboden om, op basis van de beschreven kaders, professionele en persoonlijke ontwikkeling optimaal vorm te geven en helpt daarmee de student/PIO zich te ontwikkelen tot een ‘volwassen’ professional. In het programma CZO Flex Level (tot eind ‘22) werden kaders & uitgangspunten voor EOL ontwikkeld.  

Opleidingen en EPA-gerichte leerroutes

Het CZO onderscheidt niet-EPA-gerichte opleidingen (oude stijl) en drie typen EPA-gerichte leerroutes:   

1. Kernleerroute  
De complete set kern-EPA’s én EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL) horend bij een opleiding voor een bepaalde functie op alle werkplekken (contexten). Bij een kernleerroute horen CZO-opleidingseisen.   
Voorbeeld: Een student volgt de kernleerroute obstetrieverpleegkundige: de kern-EPA’s van de opleiding obstetrieverpleegkundige én EOL.   

2.Specifieke leerroute (na kernleerroute)  
Een of meer specifieke EPA’s horend bij die functie én passend bij de werkplek (context). Deze leerroute is een vervolg op een kernleerroute.   
Voorbeeld: Een student is bekwaam verklaard voor de kern-EPA’s kinderverpleegkundige en heeft de EOL met goed gevolg afgerond. Daarna volgt de student nog twee specifieke EPA’s voor kinderverpleegkundige omdat de beroepsactiviteiten die daarin worden beschreven voorkomen op de werkplek van deze student, bijvoorbeeld: 

  • Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met co morbiditeit (MK-KIN-6) ​​​​​​
  • Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase (MK-FO-3)  

3.Losse EPA's
Een of meer kern- of specifieke EPA’s passend bij de werkplek (context).   
Losse EPA’s kunnen een vervolg zijn op een kern- en specifieke leerroute óf kunnen los worden gevolgd.   
Voorbeeld: Een ervaren SEH-verpleegkundige heeft veel te maken met de opvang van ouderen op de spoedeisende hulp en merkt dat de zorg aan deze doelgroep extra kennis en ervaring vraagt. Deze verpleegkundige gaat een EPA van de opleiding geriatrieverpleegkundige doen, na overleg met de leidinggevende van de afdeling:   

  • Zorgdragen voor de geriatrische zorgvrager (LZ-GER-2)  

Let op: bij de registratie door studenten in ‘mijnczo’ worden alle specifieke EPA’s (ook als ze onderdeel uitmaken van een specifieke leerroute) als losse EPA geregistreerd.