Skip to main content
Terug

Opleidingen, leerroutes en EPA's  

Steeds meer zorgopleidingen (initiële- en vervolgopleidingen) zijn flexibel ‘ingericht’ met entrustable professional activities (EPA’s). Het CZO onderscheidt niet-EPA-gerichte opleidingen en EPA-gerichte leerroutes.

Opleiding: Dit is een CZO-opleiding die (nog) niet is ingericht met EPA’s. Niet-EPA-gerichte opleidingen worden ook wel 'opleiding' (oude stijl) genoemd. Bekijk hier om welke opleidingen dit gaat. Bij een opleiding horen CZO-opleidingseisen.

Leerroute: Een CZO-leerroute is EPA-gericht. Een leerroute is het geheel van leereenheden (EPA’s en EPA-overstijgende leeractiviteiten) passend bij een functie en/of werkplek (context). Een leerroute kan bestaan uit een of meer leereenheden. Het CZO kent drie typen leerroutes:

1. Kernleerroute  
De complete set kern-EPA’s én EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL) horend bij een opleiding voor een bepaalde functie op alle werkplekken (contexten). Bij een kernleerroute horen CZO-opleidingseisen.   
Voorbeeld: Een student volgt de kernleerroute obstetrieverpleegkundige: de kern-EPA’s van de obstetrieverpleegkundige én EOL.   

2.Specifieke leerroute (na kernleerroute)  
Een of meer specifieke EPA’s horend bij die functie én passend bij de werkplek (context). Deze leerroute is een vervolg op een kernleerroute.   
Voorbeeld: Een student is bekwaam verklaard voor de kern-EPA’s kinderverpleegkundige en heeft de EOL met goed gevolg afgerond. Daarna volgt de student nog twee specifieke EPA’s voor kinderverpleegkundige omdat de beroepsactiviteiten die daarin worden beschreven voorkomen op de werkplek van deze student, bijvoorbeeld: 

  • Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met comorbiditeit (MK-KIN-6) ​​​​​​
  • Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase (MK-FO-3)  

3.Losse EPA's
Een of meer kern- of specifieke EPA’s passend bij de werkplek (context).   
Losse EPA’s kunnen een vervolg zijn op een kern- en specifieke leerroute óf kunnen los worden gevolgd.   
Voorbeeld: Een ervaren SEH-verpleegkundige heeft veel te maken met de opvang van ouderen op de spoedeisende hulp en merkt dat de zorg aan deze doelgroep extra kennis en ervaring vraagt. Deze verpleegkundige gaat een EPA van de geriatrieverpleegkundige doen, na overleg met de leidinggevende van de afdeling:   

  • Zorgdragen voor de geriatrische zorgvrager (LZ-GER-2)  

Let op: bij de registratie door studenten in ‘mijnczo’ worden alle specifieke EPA’s (ook als ze onderdeel uitmaken van een specifieke leerroute) als losse EPA geregistreerd.