Skip to main content
Terug

CZO-opleidingen

Zorgopleidingen worden aan studenten aangeboden door zorgorganisaties en opleidingsinstituten*. De zorgorganisatie is de werkgever van de student én biedt de praktische leeromgeving: de werkplek waar de student leert. Het opleidingsinstituut verzorgt het theoretisch gedeelte van de opleiding, in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie.

image

Zorgopleidingen die door het CZO worden toegelaten tot het CZO-opleidingsstelsel, worden CZO-opleidingen genoemd. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van de CZO-opleidingen in zorgorganisaties (ziekenhuizen, ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, zelfstandige behandelcentra, thuiszorg, en de kraamzorg) en in opleidingsinstituten.  

*Voor de kraam- en VVT-opleidingen is alleen het opleidingsinstituut erkend.  
Voor de duale MBRT-opleiding is alleen de zorgorganisatie erkend. 


Civiel effect 

Een diploma of certificaat voor een CZO-opleiding heeft civiel effect. Dat betekent dat de waarde van een leerroute of opleiding (lees: diploma/certificaat) landelijk wordt herkend en erkend. Lees hier meer over diploma’s en certificaten

Initiële- en vervolgopleidingen

  • Initiële opleidingen zijn gericht op het systematisch verwerven van relevante basiskennis en vaardigheden ten behoeve van een functie.  
  • Vervolgopleidingen zijn vooral gericht op functie-specifieke deskundigheid en het verwerven van vaardigheden. Een vervolgopleiding is alleen mogelijk nadat een initiële opleiding is afgerond.