Skip to main content
Terug

Toezicht

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten moeten door het CZO worden erkend om CZO-zorgopleidingen aan te mogen bieden. De door het CZO gestelde kaders vormen de basis voor het toezicht dat het CZO houdt op de kwaliteit van de zorgopleidingen.

Opleidingsinstituten

De kaders zijn vastgelegd in het normenkader CZO (een vertaling naar het normenkader voor opleidingsinstituten volgt in 2024), in de opleidingseisen voor opleidingen en leerroutes en in de specificaties & beperkingen van de EPA’s. Door het beoordelen van erkenningsaanvragen en het afnemen van audits houdt het CZO toezicht op organisaties die CZO-zorgopleidingen aanbieden.  

Vernieuwd toezicht: systeemtoezicht 

Het CZO houdt vanaf 1 januari 2023 systeemtoezicht. Het CZO is overgegaan op systeemtoezicht omdat dat past bij de vernieuwde visie op toezicht houden én bij de inhoudelijke wijzigingen in het toezicht: gebaseerd op het EPA-gericht opleiden. Het doel van systeemtoezicht is dat iedere zorgorganisatie voor de CZO-zorgopleidingen een integraal kwaliteitszorgsysteem hanteert, gebaseerd op de vier CZO-kwaliteitsdomeinen. Een integraal kwaliteitszorgsysteem is een sturingsinstrument om systematisch en cyclisch de kwaliteit van leren en opleiden te monitoren en te verbeteren - in een continu proces met betrokkenen.

Met systeemtoezicht legt het CZO de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van opleiden meer bij de organisaties. Organisaties die een integraal kwaliteitszorgsysteem hanteren, voldoen aan de vier CZO-kwaliteitsdomeinen en onderliggende standaarden van systeemtoezicht - gevat in het normenkader CZO - en worden daarmee erkend op organisatieniveau.

Overgangsfase

Het CZO houdt vanaf 1 januari 2023 systeemtoezicht. Per 1 januari 2026 moeten organisaties die CZO-erkend willen blijven of worden, een functionerend integraal kwaliteitszorgsysteem voor de CZO-zorgopleidingen hebben ingevoerd, en daarmee voldoen aan de eisen van systeemtoezicht. Omdat alle CZO-opleidingen en organisaties nog in de implementatiefase zitten van zowel een integraal kwaliteitszorgsysteem als het EPA-gericht opleiden, geldt tot 1 januari 2026 een overgangsfase. Het CZO houdt tijdens de overgangsfase toezicht door bij organisaties de ontwikkeling van een integraal kwaliteitszorgsysteem voor CZO-zorgopleidingen te monitoren.

Binnen welke kaders werken we?

image

Erkenning aanvragen 

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten kunnen een erkenning aanvragen bij het CZO.  

Audits  

Het CZO voert audits uit bij organisaties met een (voorwaardelijke) CZO-erkenning op organisatieniveau, en – indien van toepassing – naar aanleiding van aanvragen voor een erkenning op opleidingsniveau.   

N.B. Een (voorwaardelijke) ‘erkenning op organisatieniveau’ kan worden ingetrokken of niet worden verstrekt wanneer het CZO constateert dat een organisatie niet voldoet aan de erkennings- en opleidingseisen (zie reglement toezicht).