Skip to main content
Terug

Vacatures

Het College Zorgopleidingen is een landelijke, onafhankelijke organisatie die kaders stelt en toezicht houdt op de kwaliteit van specialistische zorgopleidingen in ziekenhuizen, umc’s, ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, zelfstandige behandelcentra, thuiszorg en de kraamzorg. Hierdoor worden zorgprofessionals eenduidig opgeleid en neemt de kwaliteit van het leren en opleiden toe. Het CZO is een kleine en platte organisatie met zo’n vijftien medewerkers.

We hebben momenteel geen vacatures.