Skip to main content
Terug

Disclaimer

Disclaimer

 

Het College Zorgopleidingen (CZO) besteedt de grootste mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de CZO-website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de CZO-website en/of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het CZO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt, is het CZO evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/of geleverde diensten.

De inhoud van de CZO-website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het CZO-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd via communicatie@czo.nl