Frontpage

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgopleidingen. Dit doen we door het erkennen van diverse opleidingen in de zorg. Daarnaast verzorgen we de studentenregistratie en geven we CZO erkende diploma's af.

Het landelijk civiel effect van de CZO-erkenning, de studentenregistratie en diplomaverstrekking door het CZO geeft patiënten, professionals en werkgevers, de zekerheid dat een landelijk dekkend en kwalitatief verantwoorde en praktijkgerichte opleiding is gevolgd en afgerond.

 

 
Actueel


6 oktober 2017

Bijeenkomsten losse erkenningsaanvraag

Op 29 september en 6 oktober 2017 zijn er bijeenkomsten georganiseerd over de digitalisering van de erkenningssystematiek. De nadruk lag hierbij op het aanvragen van een losse erkenning. Door de aanwezigen is positief gereageerd op het systeem. De wensen die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen, worden meegenomen in de doorontwikkeling van het systeem.

Lees meer