Frontpage

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgopleidingen. Dit doen we door het erkennen van diverse opleidingen in de zorg. Daarnaast verzorgen we de studentenregistratie en geven we CZO erkende diploma's af.

Het landelijk civiel effect van de CZO erkenning, de studentenregistratie en diplomaverstrekking door het CZO geeft patiënten, professionals en werkgevers, de zekerheid dat een landelijk dekkend en kwalitatief verantwoorde en praktijkgerichte opleiding is gevolgd en afgerond. 

 
  Actueel


Digitaliseringsproces zorginstellingen 

Het CZO is momenteel bezig met het digitaliseren van het auditproces en het proces rondom erkenningsaanvragen voor zorginstellingen. Dit betekent dat zorginstellingen per 1 september hun erkenningsaanvragen digitaal kunnen indienen. Om zorginstellingen hier goed in te begeleiden wordt er in het najaar een bijeenkomst georganiseerd waarin wij het proces van het aanvragen van een losse erkenning stap voor stap met u doorlopen. U kunt zich hiervoor aanmelden.

De directie/Raad van Bestuur en andere contactpersonen van zorginstellingen ontvangen de komende periode informatie over de acties die het CZO van hen verwacht om het proces goed in te kunnen richten.