Frontpage


 

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen.
Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

CZO studentenregistratie

Studentenregistratie

Voor opleiders en zorginstellingen beheert CZO de studentenregistratie. Het CZO verwerkt en controleert aanmeldingen, vrijstellingen en de uitgifte van CZO-diploma's. Daarnaast deelt CZO in- en uitstroom cijfers van zorgopleidingen met branches in de zorg en de overheid.   

CZO-audit

Audit

Een audit is een bezoek aan een zorginstelling of opleidingsinstituut. Het doel ervan is tweeledig: de kwaliteit van de CZO-opleiding toetsen in de praktijk en verbetervoorstellen doen. Binnen alle audits bij CZO-opleidingen zijn toetsing en kwaliteitsverbetering dé leidende principes. De continue focus op kwaliteit laat instellingen zien wat zij goed doen en waar verbeterkansen liggen. Constructief bijdragen, dat is hét uitgangspunt van CZO. Audits vinden plaats bij:

CZO-erkenning

Erkenning

Een erkenning door het CZO onderstreept de kwaliteit van de zorgopleiding. Het CZO zorgt ervoor dat zorgprofessionals voldoen aan de CZO-opleidingseisen die landelijk vastgesteld worden door het werkveld en opleiders uit de praktijk. Kandidaten die een CZO-erkende opleiding hebben voltooid, ontvangen van het CZO een diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd. 

CZO-opleidingen-vacatures

CZO-opleidingscommissies

Leren van elkaar. Dat is waar CZO op inzet. Onze medewerkers benutten de expertise van ervaren professionals die zich met hart en ziel inzetten voor goede zorg. We omarmen daarbij hun kennis en ambitie om de zorg verder te ontwikkelen. De toekomst van het vakgebied, daar gaat het om. Het gesprek erover is vaak inspirerend en noodzakelijk.

 

Bent u betrokken bij zorgopleidingen? Volg de nieuwsbrief van het CZO.