Skip to main content

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. De organisatie toetst en accrediteert opleidingen om de kwaliteit ervan te borgen.

Kaderstellen

Opleidingscommissies, en vanaf 1 mei 2022 het team kaderstelling, zijn gemandateerd om opleidingseisen vast te stellen voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg. Het gaat daarbij om het vaststellen van het deskundigheidsgebied, de opleidingseisen en de criteria voor beroepspraktijkvorming en de praktijkleerplaatsen.

Toezicht houden

Een erkenning door het CZO onderstreept de kwaliteit van de zorgopleiding. Het CZO zorgt ervoor dat zorgprofessionals voldoen aan de CZO-opleidingseisen die landelijk vastgesteld worden door het werkveld en opleiders uit de praktijk. Een audit is een bezoek aan een zorginstelling of opleidingsinstituut. Het doel ervan is tweeledig: de kwaliteit van de CZO-opleiding toetsen in de praktijk en verbetervoorstellen doen.

Studenten

Studenten

Voor opleiders en zorginstellingen beheert het CZO de studentenregistratie. Het CZO verwerkt en controleert aanmeldingen, vrijstellingen en de uitgifte van CZO-diploma's.

Advies en informatie

Het CZO deelt in- en uitstroomcijfers van zorgopleidingen met branches in de zorg en de overheid.

Home advies

Actueel

Nieuws

Wat als er iets wijzigt in de opleiding?

Dit bericht is bestemd voor CEA's.

Een wijziging van de praktijkleerroute hoeft niet meer ingediend te worden bij het CZO, vanwege de overgang naar het vernieuwde opleiden. Dit geldt voor alle wijzigingen, zoals curriculum wijzigingen. De opleiding en de leerroute moeten wél geborgd worden binnen de praktijkorganisatie. Dit betekent dat de verantwoording van de gewijzigde leerroute wordt opgenomen in interne documentatie (bijvoorbeeld opleidingsgidsen) en dat in het portfolio van de student zichtbaar is dat met het doorlopen van de leerroute aan de opleidingseisen wordt voldaan.

Let op: wijzingen van de praktijkleerroute van de opleidingen wond-, oncologie- en geriatrieverpleegkundige moeten wél per e-mail doorgegeven worden aan de adviseur en coördinator van het CZO. Dit is nodig om de student op de juiste manier te kunnen registreren.

Nieuws

Een nieuw gezicht voor het CZO

Vanaf vandaag heeft het College Zorgopleidingen een nieuw gezicht. In het nieuwe logo overheersen de kleuren petrol, lime en groen. Daarnaast kreeg de tripartite werkwijze van het CZO vorm in een samenstelling van driehoeken. Niet alleen in het logo maar ook in de daarop gebaseerde huisstijl. De komende tijd zult u deze stijl doorgevoerd zien in de verschillende communicatiemiddelen van het CZO.

Melding

Prijs diploma met speld per 1 mei omhoog

De prijs van een diploma met speld gaat per 1 mei omhoog. De kostprijs voor de nieuwe spelden is fors gestegen. Hierdoor stijgt de prijs van een diploma met speld met € 10,- naar € 85,- per diploma. De prijs voor een diploma zonder speld blijft € 75,-