Skip to main content
Terug

Beschikbaarheidbijdrage

Het CZO is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen om controle te doen op de in- en uitstroomcijfers van studenten in CZO-zorgopleidingen ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage.

Het CZO controleert de in- en uitstroomcijfers van de zorgorganisaties en stuurt die – na hun ondertekening voor akkoord – toe aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa is verantwoordelijk voor het verstrekken van de Beschikbaarheidbijdrage. Het CZO heeft hier geen invloed op. Voor vragen over de uitkering van de Beschikbaarheidbijdrage verwijzen wij u naar de NZa.

Aanvragen Beschikbaarheidbijdrage NZa

De NZa heeft een informatiekaart uitgegeven waarin zij vertelt hoe zorginstellingen een Beschikbaarheidbijdrage NZa kunnen aanvragen. Bekijk de NZa kaart met acht stappen.
Voor vragen over het toelaten van nieuwe opleidingen en de Beschikbaarheidbijdrage kunt u bij het ministerie van VWS terecht.

Vergoedingsbedragen per opleidingsplaats

De Beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen wordt verleend op basis van vergoedingsbedragen per opleidingsplaats, vastgesteld door het ministerie van VWS. De financiering geldt voor de opleidingen die door het ministerie zijn aangewezen in de subsidieregeling. Dit betekent dat niet voor alle CZO-zorgopleidingen subsidie wordt uitgekeerd.

Beschikbaarheidbijdrage

Opleiding

Instroom

Uitstroom

Anesthesiemedewerker

X

X

Deskundige infectiepreventie

 

X

Dialyseverpleegkundige

 

X

Duale mbrt radiodiagnostisch laborant

 

X

Duale mbrt radiotherapeutisch laborant

 

X

Gipsverbandmeester

 

X

Hbo-vt anesthesiemedewerker

 

X

Hbo-vt operatieassistent

 

X

Intensivecare-kinderverpleegkundige

 

X

Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

 

X

Intensivecareverpleegkundige

 

X

Kinderverpleegkundige intramuraal

Kinderverpleegkundige extramuraal voor de instromers vanaf 1-8-2018 die diplomeren
  X


X
 

Klinisch perfusionist

X

X

Obstetrieverpleegkundige

 

X

Oncologieverpleegkundige/
Kinderoncologieverpleegkundige

 

X

Operatieassistent

X

X

Radiodiagnostisch laborant

X

X

Radiotherapeutisch laborant

X

X

Spoedeisendehulpverpleegkundige

 

X

Uitvoerende rol CZO

Het CZO is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen om de regie te voeren in de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage. Deze is bedoeld om ziekenhuizen en universitair medische centra meer te stimuleren in het opleiden van medewerkers voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Voor deze cruciale functies dreigen anders in de toekomst tekorten te ontstaan. ​

CZO-contactpersoon

Binnen elke zorgorganisatie is een contactpersoon aangewezen door de raad van bestuur waarmee het CZO contacten onderhoudt. Deze contactpersoon is door de raad van bestuur gemachtigd en eindverantwoordelijk voor:

  • Het accorderen van aanmeldingen.
  • Het aanvragen van het diploma voor studenten.
  • Het ondertekenen van de definitieve lijst instromers en gediplomeerden, voordat het CZO de lijst naarde NZa verstuurt voor het uitkeren van de Beschikbaarheidbijdrage. 

In de maand januari worden de definitieve lijsten met instromers en gediplomeerden van het voorafgaande kalenderjaar verstuurd met de verklaring ter ondertekening. Tijdens het kalenderjaar is er nog 1 controlemoment.

Wilt u de CZO-contactpersoon wijzigen? De raad van bestuur kan de contactpersoon aanwijzen en wijzigen via 'mijnczo'.