Skip to main content
Terug

Specifieke situaties

Op deze pagina vertellen we meer over specifieke situaties uit die regelmatig voorkomen.

Verlenging van een opleiding of kernleerroute 

Een verlenging van een opleiding of kernleerroute hoeft niet gemeld te worden bij het CZO. Met uitzondering van een verlenging voor de opleiding tot radiodiagnostisch laborant of radiotherapeutisch laborant. Hier moet vanaf de tweede verlenging akkoord worden bevonden door de opleidingscommissie radiologisch laboranten (zie reglement registeren, diplomeren en certificeren, paragraaf 1.4). 

En er zijn vijf opleidingen oude stijl waarbij het niet noodzakelijk is om de verlenging door te geven mits deze binnen de termijn van 1 jaar blijft. Dit is opgenomen in de opleidingseisen bij de beschrijving van de overige eisen (te vinden op de laatste pagina van de opleidingseisen).  

In de opleidingseisen staat bij de ‘overige eisen’ het volgende:  

  • De totale opleidingsduur is 2 jaar en 10 maanden. De opleidingsduur kan variëren, dit is afhankelijk van eventuele vrijstellingen.  
  • De opleiding mag maximaal 1 jaar verlengd worden. In bijzondere gevallen kan dispensatie worden verstrekt. Een schriftelijk verzoek kan ingediend worden bij de opleidingscommissie. 

Beëindigen van een opleiding of kernleerroute 

Een opleiding of kernleerroute kan alleen beëindigd worden door de zorgorganisatie (al dan niet op verzoek van de student). 
Een opleidingsinstituut kan alleen de opleiding beëindigen bij de opleidingen tot: 
Kraamverzorgende 
Eerst verantwoordelijk verzorgende 
Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg 
Gespecialiseerd verzorgende somatiek 
Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie 
Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie 

Overstap naar een andere zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut 

Als een student overstapt naar een andere opleiding dient dat per e-mail te worden doorgegeven aan het CZO, via studentenregistratie@czo.nl. De e-mail moet tenminste de volgende informatie bevatten: 

  1. naam van de student 
  2. registratienummer 
  3. per welke datum de student overstapt 

Een medewerker van ons servicebureau verwerkt dit administratief, de registratie krijgt de status 'beëindigd wegens overstap'. De student kan zich vervolgens registeren bij de nieuwe zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut.  

Zorgvuldige administratie bij een overstap is met name belangrijk voor de opleidingen of kernleerroutes waarbij er sprake is van instroomsubsidie.  

NB: t.z.t. wordt het mogelijk voor de contactpersoon studentenregistratie om dit in 'mijnczo' te verwerken. 

Registeren voor de BAZ


Als een kernleerroute ook de BAZ EPA’s omvat is het noodzakelijk dat de student zich voor de Basis Acute Zorg (BAZ) én voor de kernleerroute registreert. Tot eind vorig jaar gold dit óók als er sprake was van vrijstelling voor de BAZ. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer noodzakelijk om - bij 100% vrijstelling van de BAZ - apart te registreren*. Een registratie voor de BAZ is alleen relevant als de student in aanmerking komt voor het BAZ-certificaat.

* Let op: dit geldt voor registraties met een startdatum na 1 januari 2024.

Alleen Nederlandstalige diploma’s

per 1 januari 2024 versturen we alleen nog Nederlandstalige diploma’s en geen Engelstalige diploma’s meer.

Dit besluit is vastgelegd in het ‘reglement registratie, diplomering en certificering’. Dit reglement is hier te vinden.

Toch Engelstalig diploma nodig?
Een student kan zelf indien nodig een Engelstalig diploma bij het CZO opvragen. Dit kan in ‘mijnczo’. Aan deze dienst zijn kosten verbonden, deze zijn hier te vinden.

Ontheffing vooropleidingseis

Bekijk of ontheffing van de vooropleidingseis mogelijk is in de opleidingseisen van de opleiding of kernleerroute. In deze opleidingseisen staat ook welke organisatie bij de ontheffing betrokken is.