Skip to main content
Terug

Specifieke situaties

Op deze pagina vertellen we meer over specifieke situaties die regelmatig voorkomen.

Leerroute bij verschillende zorgorganisaties (stage) 

Bij een leerroute kan het voorkomen dat student een deel hiervan bij een andere zorgorganisatie doorloopt in de vorm van een stage. 

Stage bedoeld om de student bekwaam te verklaren: 

 • Student wordt gedetacheerd aan de stage verlenende zorgorganisatie. 
 • Student registreert zich in ‘mijnczo’ bij de stage verlenende zorgorganisatie voor de betreffende EPA('s).  
  NB Dit kan alleen als de stage verlenende zorgorganisatie (voorwaardelijk) erkend is door het CZO. 
 • Stage verlenende zorgorganisatie dient de student in 'mijnczo’ bekwaam te verklaren.  
 • De student kan vervolgens een EPA-certificaat downloaden in ‘mijnczo’, waarop de naam van de stage verlenende zorgorganisatie is vermeld voor deze EPA(‘s).
  Is de betreffende EPA-onderdeel van een kernleerroute? Dan geeft de zorgorganisatie - waar de student de rest van de kernleerroute volgt - de betreffende EPA(’s) aan als ‘vrijgesteld’ in ‘mijnczo’.  

Stage niet bedoeld om student bekwaam te verklaren: 

Een stage in een andere zorgorganisatie kan onderdeel zijn van een leerroute zonder dat de stage het doel heeft om de student op de betreffende plek bekwaam te verklaren. In dat geval dient de eigen zorgorganisatie die stage organiseert rekening te houden met onderstaande.  

 • De bewijslast voor het bekwaam verklaren dient binnen de eigen zorgorganisatie te worden verzameld. 
 • De student laat in de eigen organisatie zien bekwaam te zijn, voordat hij/zij bekwaam verklaard kan worden. De bekwaamverklaring kan dus niet enkel op basis van de bewijslast vanuit de stage verlenende zorgorganisatie plaats vinden.   
 • De eigen zorgorganisatie is altijd verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving en deskundige begeleiding, dit geldt ook voor de stageplek. 

 

Verlenging van een opleiding of kernleerroute 

Een verlenging van een opleiding of kernleerroute hoeft niet gemeld te worden bij het CZO. Met uitzondering van een verlenging voor de opleiding tot radiodiagnostisch laborant of radiotherapeutisch laborant. Hier moet vanaf de tweede verlenging akkoord worden bevonden door de opleidingscommissie radiologisch laboranten (zie reglement registeren, diplomeren en certificeren, paragraaf 1.4). 

En er zijn vijf opleidingen oude stijl waarbij het niet noodzakelijk is om de verlenging door te geven mits deze binnen de termijn van 1 jaar blijft. Dit is opgenomen in de opleidingseisen bij de beschrijving van de overige eisen (te vinden op de laatste pagina van de opleidingseisen).  

In de opleidingseisen staat bij de ‘overige eisen’ het volgende:  

 • De totale opleidingsduur is 2 jaar en 10 maanden. De opleidingsduur kan variëren, dit is afhankelijk van eventuele vrijstellingen.  
 • De opleiding mag maximaal 1 jaar verlengd worden. In bijzondere gevallen kan dispensatie worden verstrekt. Een schriftelijk verzoek kan ingediend worden bij de opleidingscommissie. 

Beëindigen van een opleiding of kernleerroute 

Een opleiding of kernleerroute kan alleen beëindigd worden door de zorgorganisatie (al dan niet op verzoek van de student). 
Een opleidingsinstituut kan alleen de opleiding beëindigen bij de opleidingen tot: 
Kraamverzorgende 
Eerst verantwoordelijk verzorgende 
Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg 
Gespecialiseerd verzorgende somatiek 
Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie 
Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie 

Overstap naar een andere zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut 

Als een student overstapt naar een andere opleiding dient dat per e-mail te worden doorgegeven aan het CZO, via servicebureau@czo.nl. De e-mail moet tenminste de volgende informatie bevatten: 

 1. naam van de student 
 2. registratienummer 
 3. per welke datum de student overstapt 

Een medewerker van ons servicebureau verwerkt dit administratief, de registratie krijgt de status 'beëindigd wegens overstap'. De student kan zich vervolgens registeren bij de nieuwe zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut.  

Zorgvuldige administratie bij een overstap is met name belangrijk voor de opleidingen of kernleerroutes waarbij er sprake is van instroomsubsidie.  

NB: t.z.t. wordt het mogelijk voor de contactpersoon studentenregistratie om dit in 'mijnczo' te verwerken. 

Registeren voor de BAZ


Als een kernleerroute ook de BAZ EPA’s omvat is het noodzakelijk dat de student zich voor de Basis Acute Zorg (BAZ) én voor de kernleerroute registreert. Tot eind vorig jaar gold dit óók als er sprake was van vrijstelling voor de BAZ. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer noodzakelijk om - bij 100% vrijstelling van de BAZ - apart te registreren*. Een registratie voor de BAZ is alleen relevant als de student in aanmerking komt voor het BAZ-certificaat.

* Let op: dit geldt voor registraties met een startdatum na 1 januari 2024.

Ontheffing vooropleidingseis

Bekijk of ontheffing van de vooropleidingseis mogelijk is in de opleidingseisen van de opleiding of kernleerroute. In deze opleidingseisen staat ook welke organisatie bij de ontheffing betrokken is.