Skip to main content
Terug

Specifieke situaties

Op deze pagina vertellen we meer over specifieke situaties uit die regelmatig voorkomen.

Verlenging van een opleiding of kernleerroute 

Een verlenging van een opleiding of kernleerroute hoeft niet gemeld te worden bij het CZO. Met uitzondering van een verlenging voor de opleiding tot radiodiagnostisch laborant of radiotherapeutisch laborant. Hier moet vanaf de tweede verlenging akkoord worden bevonden door de opleidingscommissie radiologisch laboranten (zie reglement registeren, diplomeren en certificeren, paragraaf 1.4). 

En er zijn vijf opleidingen oude stijl waarbij het niet noodzakelijk is om de verlenging door te geven mits deze binnen de termijn van 1 jaar blijft. Dit is opgenomen in de opleidingseisen bij de beschrijving van de overige eisen (te vinden op de laatste pagina van de opleidingseisen).  

In de opleidingseisen staat bij de ‘overige eisen’ het volgende:  

  • De totale opleidingsduur is 2 jaar en 10 maanden. De opleidingsduur kan variëren, dit is afhankelijk van eventuele vrijstellingen.  
  • De opleiding mag maximaal 1 jaar verlengd worden. In bijzondere gevallen kan dispensatie worden verstrekt. Een schriftelijk verzoek kan ingediend worden bij de opleidingscommissie. 

Beëindigen van een opleiding of kernleerroute 

Een opleiding of kernleerroute kan alleen beëindigd worden door de zorgorganisatie (al dan niet op verzoek van de student). \
Een opleidingsinstituut kan alleen de opleiding beëindigen bij de opleidingen tot: 
Kraamverzorgende 
Eerst verantwoordelijk verzorgende 
Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg 
Gespecialiseerd verzorgende somatiek 
Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie 
Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie 

Overstap naar een andere zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut 

Als een student overstapt naar een andere opleiding dient dat per e-mail te worden doorgegeven aan het CZO, via studentenregistratie@czo.nl. De e-mail moet tenminste de volgende informatie bevatten: 

  1. naam van de student 
  2. registratienummer 
  3. per welke datum de student overstapt 

Een medewerker van ons servicebureau verwerkt dit administratief, de registratie krijgt de status 'beëindigd wegens overstap'. De student kan zich vervolgens registeren bij de nieuwe zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut.  

Zorgvuldige administratie bij een overstap is met name belangrijk voor de opleidingen of kernleerroutes waarbij er sprake is van instroomsubsidie.  

NB: t.z.t. wordt het mogelijk voor de contactpersoon studentenregistratie om dit in 'mijnczo' te verwerken. 

Registeren voor de BAZ 

Als een kernleerroute ook de BAZ EPA’s omvat is het op dit moment noodzakelijk dat de student zich voor de Basis Acute Zorg (BAZ) én voor de kernleerroute registreert. Ook als er sprake is van vrijstelling voor de BAZ. 

Het CZO onderzoekt of dit nu we een nieuw ICT-systeem hebben nog steeds noodzakelijk is. Omwille van zuivere managementinformatie voor diverse partijen kiezen we ervoor om deze werkwijze sowieso tot en met 2023 aan te houden. Want we leveren rapportages op per kalenderjaar en zo kunnen we voor dit kalenderjaar de managementinformatie op dezelfde wijze genereren.