Skip to main content
Terug

Opleidingseisen

Een erkenning van het CZO betekent dat de organisatie voldoet door het CZO gestelde eisen. De opleidingseisen per opleiding worden vastgesteld door inhoudsdeskundigen: experts uit zorgorganisaties, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen (zorgprofessionals).

De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Toezicht (in ontwikkeling, voorjaar '23) en de opleidingseisen per opleiding. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Aanvullende eisen voor RDL, RTL en medisch nucleair werker 
Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch, radiotherapeutisch laborant, duale mbrt radiodiagnostisch laborant, duale mbrt radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen.  

Opleidingseisen kernleerroutes (EPA-gericht)

Planning publicatie herziene EPA-gerichte (CZO Flex Level)-opleidingseisen* 
radiologisch en radiotherapeutisch laborant - eind juni 2023 
mammolaborant - medio juni 2023  
medewerker interventiecardiologie (MIC) – medio juni 2023 

*Wijzigingen voorbehouden. 

Opleidingseisen opleiding - initieel

Opleidingseisen opleiding - vervolg