Skip to main content
Terug

Opleiding ambulancechauffeur

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw organisatie in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot ambulancechauffeur. 

Deze opleiding is op 1 januari 2016 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

  • Minimaal niveau MBO-3 of gelijkwaardig.
  • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma op niveau MBO-3 kunnen worden toegelaten tot de opleiding tot ambulancechauffeur, indien zij een capaciteitentest kunnen overleggen die MBO-3 werk- en denkniveau aantoont in combinatie met een taaltoets die minimaal niveau 2F/B1 aantoont.
  • De student heeft gedurende de opleiding een leerarbeidsovereenkomst met een RAV.
  • De student is in het bezit van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het voertuig dat beroepsmatig bestuurd gaat worden (tenminste het rijbewijs B).

Praktijkuren:
875

Theorieuren:
240

Minimale aanstelling:
24.00