Skip to main content
Terug

Studenten

Een student die een CZO-opleiding, kernleerroute of losse EPA gaat volgen bij een CZO-erkende organisatie, registreert zichzelf bij het CZO. Wanneer een student de opleiding, kernleerroute of EPA met goed gevolg afrondt, geeft het CZO een CZO-diploma en/of CZO-certificaat af. Het certificaat of diploma heeft civiel effect: een waarde die landelijk is erkend en wordt herkend.

Zorgopleidingen worden aan studenten aangeboden door zorgorganisaties en opleidingsinstituten*. De zorgorganisatie is de werkgever van de student én biedt de praktische leeromgeving: de werkplek waar de student leert. Het opleidingsinstituut verzorgt het theoretisch gedeelte van de opleiding, in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie.

CZO-opleidingen

CZO-opleidingen zijn functiegerichte zorgopleidingen die nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk, bij de beroepsactiviteiten dus.
Een CZO-opleiding kan een niet-EPA-gerichte opleiding, een EPA-gerichte leerroute of losse EPA zijn.

Zorgopleidingen kunnen initiële of vervolgopleidingen zijn:
- Initiële opleidingen zijn gericht op  het systematisch verwerven van relevante basiskennis en vaardigheden ten behoeve van een functie.
- Vervolgopleidingen zijn vooral gericht op functie-specifieke deskundigheid en het verwerven van vaardigheden. Een vervolgopleiding is alleen mogelijk nadat een initiële opleiding is afgerond.

Civiel effect bevordert de mobiliteit en aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt:

• Professionals kunnen met een CZO-diploma/ CZO-certificaat in een soortgelijke functie bij een andere zorgorganisatie aan de slag.
• Het bevordert kwaliteitsontwikkeling. De eisen van het CZO voldoen aan/sluiten aan bij de richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen.
• Schaal voordelen door het wiel niet opnieuw zelf te hoeven uitvinden.

De criteria voor het civiel effect op EPA- en opleidingsniveau wordt op dit moment uitgewerkt in het Kaderbesluit CZO. Deze wordt dit najaar gepubliceerd.