Skip to main content
Terug

Studenten

Het CZO maakt onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen. Initiële opleidingen zijn gericht op het systematisch verwerven van relevante basiskennis en vaardigheden in een functiegebied.

Vervolgopleidingen zijn vooral gericht op functie-specifieke deskundigheid en vaardigheid verwerven. Zoals de naam al aangeeft is een vervolgopleiding alleen mogelijk nadat de initiële opleiding is afgerond.

Zodra de student de ideale CZO-erkende opleiding heeft gevonden, registreert hij of zij zich zelf bij het CZO. Studenten die de opleiding hebben voltooid, ontvangen een diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd. Tevens wordt de student opgenomen in het landelijke diplomaregister.

Na registratie controleren de zorgorganisatie (als werkgever) en het opleidingsinstituut (als theorieaanbieder) de registratie alvorens de registratie door het CZO wordt geaccordeerd.

Het CZO registreert studenten die in opleiding-, gestopt- of inmiddels gediplomeerd zijn. Dit is belangrijk voor:

• Toezicht houden op of wordt voldaan aan de CZO-opleidingseisen op individueel niveau.
• Het afgeven van een CZO-diploma en het registreren van CZO-gediplomeerden.
• Inzicht in de landelijke in- en uitstroomgegevens van zorgopleidingen ten behoeve van de continuïteit van opleiden.