Skip to main content
Terug

Registratie door studenten

Studenten registreren zich bij het CZO voor de opleiding, kernleerroute of EPA die zij gaan volgen. Via 'mijnczo' kan een student zich aanmelden bij het CZO en daarna registreren (inschrijven) voor een opleiding, kernleerroute of EPA, registraties bekijken en diploma’s en certificaten aanvragen. 

De student dient zich conform het reglement maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding, kernleerroute of EPA tot maximaal 6 weken na de start aan te melden. Een student maakt hiervoor een account aan en krijgt een eigen omgeving: ‘mijnczo’. Wilt u zeker weten of de organisatie waar u (verder) gaat leren en werken CZO-erkend is check dit dan bij die organisatie. 

Een student kan zich inschrijven voor:  

 • Opleiding (oude stijl): Deze opleiding is niet EPA-gericht. 
  Een succesvol afgeronde opleiding leidt tot een CZO-diploma of getuigschrift. 
 • Kernleerroute: Een kernleerroute is EPA-gericht en bestaat uit een landelijke vastgestelde set van kern-EPA’s (entrustable professional activities) en EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL).  
  Een succesvol afgeronde kernleerroute leidt tot een CZO-diploma. 
 • Losse EPA(’s): Een of meer kern-EPA's die los staan van een kernleerroute en/of een of meer specifieke EPA’s. 
  Een bekwaamverklaring voor een losse EPA leidt tot een CZO-EPA-certificaat.

Studenten kunnen zich tegelijkertijd voor een kernleerroute en voor losse EPA’s registreren bij het CZO.   

Let op: Een student kan zich alleen registreren voor een losse EPA als is voldaan aan de instroomeisen van die EPA. In de EPA Bibliotheek vindt u de instroomeisen van alle gevalideerde EPA’s. 

Een CZO-diploma of CZO-certificaat aanvragen

Een CZO-diploma voor een kernleerroute krijgt de student op deze manier:

Wanneer de bekwaamverklaringen door de zorgorganisatie in 'mijnczo' zijn verwerkt voor alle EPA’s van de kernleerroute en de EOL behaald is, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan.  

Een CZO-EPA-certificaat krijgt de student op deze manier:

 1. Wanneer de student bekwaam is verklaard voor een losse EPA, dan registreert de contactpersoon studententregistratie (CR) van de zorgorganisatie dat in het CZO-systeem.  
 2. De student ziet vervolgens in diens ‘mijnczo’ onder ‘mijn registraties’ dat de bekwaam verklaring voor de betreffende EPA is geregistreerd.  
 3. De student kan zelf een digitaal CZO-EPA-certificaat downloaden.  

Rol zorgorganisatie en opleidingsinstituut bij registratie door studenten

Ook de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut hebben een rol in de registratie van studenten voor een opleiding, kernleerroute of EPA.