Skip to main content
Terug

Registratie door studenten

Studenten registreren zich bij het CZO voor de opleiding, kernleerroute of EPA die zij gaan volgen. Via 'mijnczo' kan een student zich aanmelden bij het CZO en daarna registreren (inschrijven) voor een opleiding, kernleerroute of EPA, registraties bekijken en diploma’s en certificaten aanvragen. 

De student dient zich maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding, kernleerroute of EPA tot maximaal 6 weken na de start aan te melden. Een student maakt hiervoor een account aan en krijgt een eigen omgeving: ‘mijnczo’.  

Een student kan zich inschrijven voor:  

  • Opleiding (oude stijl): Deze opleiding is niet EPA-gericht.  

Diploma
Een succesvol afgeronde opleiding leidt tot een CZO-diploma of getuigschrift. 

  • Kernleerroute: Een kernleerroute is EPA-gericht en bestaat uit een landelijke vastgestelde set van kern-EPA’s (entrustable professional activities) en EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL).  

Diploma ​​​​​​
Een succesvol afgeronde kernleerroute leidt tot een CZO-diploma. Wanneer de student bekwaam is verklaard (eventueel met vrijstellingen) voor alle EPA’s van de kernleerroute en de EOL met goed gevolg heeft afgerond, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan. 
          

  • Losse EPA(’s): Een of meer kern-EPA's die los staan van een kernleerroute en/of een of meer specifieke EPA’s. 

CZO-EPA-certificaat 
Een bekwaamverklaring voor een losse EPA leidt tot een CZO-EPA-certificaat.  

  1.   Wanneer de student bekwaam is verklaard voor een losse EPA, dan registreert de CR van de zorgorganisatie dat in het CZO-systeem.  
  2.   De student ziet vervolgens in diens ‘mijnczo’ onder ‘mijn registraties’ dat de bekwaam verklaring voor de betreffende EPA is geregistreerd.  
  3.   De student kan zelf een digitaal CZO-EPA-certificaat downloaden.  

Let op: studenten kunnen zich tegelijkertijd voor een kernleerroute en voor losse EPA’s registreren bij het CZO.   

Let op: een student kan zich alleen registreren voor een losse EPA als is voldaan aan de voorwaardelijkheden en instroomeisen van die EPA. Dat geldt ook voor voorwaardelijkheden en instroomeisen van eventuele voorwaardelijke EPA(‘s) van de betreffende EPA.   

In de EPA Bibliotheek vindt u de voorwaardelijkheden en instroomeisen van alle gevalideerde EPA’s.  

Rol zorgorganisatie en opleidingsinstituut bij registratie door studenten

Ook de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut hebben een rol in de registratie van studenten voor een opleiding, kernleerroute of EPA.