Skip to main content
Terug

NLQF-inschaling

Een aantal CZO-zorgopleidingen heeft al een NLQF-niveau. NLQF is een Nederlands kwalificatieraamwerk dat onderdeel is van het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Dit raamwerk biedt inzicht, duidelijkheid en zekerheid over het kwalificatieniveau van initiële opleidingen en vervolgopleidingen.

Het NLQF hanteert acht kwalificatieniveaus, uiteenlopend van basis- tot universitair niveau. Het raamwerk beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het CZO is sinds 2014 door het NLQF gevalideerd om inschaling van CZO-zorgopleidingen aan te vragen. De afgelopen jaren zijn twaalf CZO-zorgopleidingen NLQF ingeschaald en met bijbehorend NLQF-niveau opgenomen in de database van het nationaal coördinatiepunt (NCP) NLQF.

Vergelijken opleidingen

Gebleken is dat de combinatie van CZO Credits en een NLQF-inschaling de vergelijking tussen CZO-zorgopleidingen onderling en tussen CZO-zorgopleidingen en mbo-, hbo- en wo-opleidingen objectiveert en vereenvoudigt. De NLQF ingeschaalde CZO-zorgopleidingen zijn daarmee vergelijkbaar voor het formeel en informeel onderwijs en moedigt loopbaanontwikkeling, een betere doorstroming op de arbeidsmarkt en een leven lang leren aan.

Belangrijk om te weten: de inschaling van een opleiding op bijvoorbeeld NLQF-niveau 6 betekent dat het uitstroomniveau van de betreffende CZO-zorgopleiding vergelijkbaar is met een hbo-bacheloropleiding. Echter: NLQF-niveau 6 is niet hetzelfde is als een hbo-diploma. Het CZO verstrekt dus ook geen hbo-diploma’s. De zorgorganisatie bepaalt - in nauwe afstemming met het opleidingsinstituut - mede aan de hand van de CZO-opleidingseisen, EPA’s, EOL, behaalde CZO Credits, het toegekende NLQF-niveau van de CZO-zorgopleiding, eigen regelgeving en bestaande wet- en regelgeving of een student toegelaten kan worden. Om inzicht te krijgen in de vrijstellingsmogelijkheden kunnen studenten het beste contact opnemen met het opleidingsinstituut waar hij/zij de opleiding wil volgen.

NLQF-inschalingsniveau op CZO-diploma

Vanaf de datum dat het NCP NLQF de NLQF-inschalingkwalificatie aan een CZO-zorgopleiding heeft toegekend, wordt dit NLQF-niveau vermeld in de CZO-opleidingseisen en op het CZO-diploma van de betreffende opleiding. Een student kan voor een eerder ontvangen CZO-diploma niet met terugwerkende kracht een NLQF-waardering aanvragen. NLQF-inschaling van ‘losse’ CZO-(EPA)certificaten is niet mogelijk.

Voortzetting NLQF-inschalingen 2023-2025

De NLQF-inschalingen van de CZO-leerroutes is in september 2022 hervat. Het inschalingsproces kent een meerjarenplanning. Na de toekenning van het NLQF-kwalificatieniveau vindt om de zes jaar een herbeoordeling plaats. Elke CZO-kernleerroute wordt afzonderlijk ingeschaald. Het proces van inschaling is intensief en duurt gemiddeld zes maanden per opleiding. De planning voor de NLQF-inschalingen per cluster wordt op dit moment opnieuw opgemaakt. Er is inmiddels gestart met het moeder-kindcluster, maar de perioden van oplevering zijn nog niet bekend. Dit geldt ook voor de herbeoordelingen.

Communicatie over NLQF-inschaling

Het toegekende NLQF-niveau vermelden we op czo.nl, in de CZO-opleidingseisen van de betreffende opleiding en op het CZO-diploma. Via de CZO-nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.

Een toelichting op de werkwijze en gehanteerde methodieken voor inschaling van het NLQF vindt u op NLQF.nl. In de database NLQF-kwalificaties zijn kwalificaties te vinden en te vergelijken. Ook de NLQF ingeschaalde CZO-zorgopleidingen zijn hierin opgenomen.

NLQF-ingeschaalde CZO-zorgopleidingen

NLQF-niveau 6:
Ambulanceverpleegkundige
Anesthesiemedewerker/hbo-vt anesthesiemedewerker
Operatieassistent/hbo-vt operatieassistent
Dialyseverpleegkundige
Cardiaccareverpleegkundige
Intensivecareverpleegkundige
Kinderverpleegkundige
Mediumcareverpleegkundige
Recoveryverpleegkundige
Spoedeisendehulpverpleegkundige
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant

NLQF-niveau 7:
Klinisch perfusionist

Meer informatie over NLQF

De betekenis van de NLQF-kwalificatie vindt u op www.nlqf.nl. Zie ook de onderstaande NLQF-animatie of kijk op www.nlqf.nl.

Bekijk de veelgestelde vragen over NLQF.

NLQF: het Nederlands Kwalificatieraamwerk