Skip to main content
Terug

Privacy

Wat doet het CZO met student persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens gebruikt het CZO voor de registratie van u:

1. Als student die in opleiding is voor één van de CZO-opleidingen. De persoonsgegevens worden door het CZO gebruikt om:

  • op basis van uw diploma-aanvraag de juiste persoonsgegevens op het CZO-diploma te vermelden;
  • uw persoonsgegevens te verstrekken, aan de zorginstelling waar u werknemer bent of opleidingsinstituut waar u student bent, wanneer het CZO constateert dat er (mogelijk) niet conform de CZO-opleidingseisen wordt opgeleid;
  • uw persoonsgegevens door te geven, aan de zorginstelling waar u werknemer bent, als verzoek tot inzage in uw portfolio en op te treden als gesprekspartner tijdens een audit van het CZO. 
  • u, namens het Capaciteitsorgaan, schriftelijk te benaderen om mee te werken aan enquêtes voor tweejaarlijks onderzoek ten behoeve van het ramen van de opleidingscapaciteit. 

2. Als gediplomeerde zorgprofessional.

Overig

De overige doeleinden betreffen het verstrekken van geanonimiseerde opleidingsgegevens ten behoeve van uitkering van de beschikbaarheidbijdrage aan de zorginstelling en arbeidsmarktonderzoek.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Het CZO verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel verwerken en gebruiken wij uw adres- en emailgegevens namens een derde partij, het Capaciteitsorgaan. Deze gegevens worden niet aan hen verstrekt. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid.

Bewaartermijn van uw gegevens

Het CZO hanteert geen bewaartermijn voor uw gegevens. Zodra u uw CZO-diploma heeft ontvangen blijft uw registratie in het systeem opgenomen. Uw registratie wordt gebruikt voor het analyseren van de opleidings- en arbeidsmarktproblematiek in het heden en de toekomst.

Controle gegevens

Het CZO heeft niet de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te controleren. De NAW-gegevens die u zelf in het systeem plaatst zijn leidend voor de gegevensverwerking voor de doelen van het CZO.  Het CZO laat uw opleidingsgegevens controleren door de zorginstelling en de opleidingsinstituut waar u uw opleiding volgt. Deze controle vindt plaats bij de inschrijving en de diploma-aanvraag. 

Webanalyse

CZO meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website door middel van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of telefoon wordt geplaatst. De informatie die in dit tekstbestand wordt opgeslagen, kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Cookies geven ons dus inzicht in de werking en de effectiviteit van onze website. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u onze website niet meer volledig kunt gebruiken. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer.

Uw rechten

Inzage en correctie

Heeft u toegang tot ‘Mijn CZO’, dan kunt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken, zelf inzien en corrigeren. Heeft u geen toegang hiertoe dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen tot inzage en/of correctie van uw persoonsgegevens.

Verwijdering 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen nadat u de CZO-opleiding heeft voltooid of vroegtijdig heeft beëindigd. Uw persoonsgegevens worden verwijderd. De opleidingsgegevens blijven behouden (hierbij moet u denken aan datum diplomering, betreffende opleiding en het afgegeven diplomanummer).

Verzet

Met het recht op verzet kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beëindigen. U kunt dus verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden (Capaciteitsorgaan).

De Functionaris voor de Gegevensbescherming/ privacyexpert

Het CZO heeft een functionaris die ervoor zorgdraagt dat er overeenkomstig de wet- en regelgeving met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.