Skip to main content
Terug

Wat zijn EPA's?

Steeds meer zorgopleidingen zijn ingericht met EPA's en daarmee flexibele leerroutes. EPA staat voor entrustable professional activity, voor ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen.

EPA's als basis voor werkplekleren

EPA’s vormen een belangrijke basis voor het leren op de werkplek (zorgorganisatie) en in het opleidingsinstituut. EPA’s maken duidelijk:

  • in welke professionele activiteiten een student bekwaam moet worden;
  • welke kennis, vaardigheden en gedrag daarvoor nodig zijn;
  • wat de meest relevante CanMEDs-competentiegebieden zijn.

Wanneer een zorgorganisatie werkt met EPA’s, wordt inzichtelijk welke studenten op welke activiteiten ingezet kunnen worden, en waar ze nog supervisie voor nodig hebben.  

Soorten EPA's

Er zijn twee soorten EPA’s.  

  1. Kern-EPA’s zijn op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. Kern-EPA’s moeten worden behaald door alle studenten en professionals in opleiding binnen een bepaalde opleiding 
  2. Specifieke EPA’s zijn niet op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. De specifieke EPA’s hoeven niet door alle professionals binnen een bepaalde opleiding te worden behaald. Ze zijn namelijk alleen te behalen op afdelingen of in organisaties met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie (bijv. orgaantransplantatie). |

Functie-overstijgende EPA's
Sommige EPA’s worden in meer opleidingen gebruikt, soms zelfs in verschillende clusters: dat zijn functie-overstijgende EPA’s. Zowel kern-EPA's als specifieke EPA's kunnen functie-overstijgend zijn. Een functie-overstijgende EPA heeft de code FO-(...)-(x)/ 
Functie-overstijgende EPA’s zijn na een korte inwerkperiode uit te voeren in de nieuwe context. Voor functie-overstijgende EPA’s waarop alleen ingewerkt moet worden, wordt voor aanvang van de opleiding of leerroute een vrijstelling gegeven.

EPA Bibliotheek

Alle door het CZO gevalideerde EPA's staan in de EPA Bibliotheek.   

EPA-overstijgende leeractiviteiten

Kernleerroutes bestaan - naast kern-EPA's - ook uit EPA-overstijgende leeractiviteiten. Met EOL wordt vrijheid geboden om, op basis van de beschreven kaders, professionele en persoonlijke ontwikkeling optimaal vorm te geven en helpt daarmee de student zich te ontwikkelen tot een ‘volwassen’ professional. In het programma CZO Flex Level (tot eind ‘22) werden kaders & uitgangspunten voor EOL ontwikkeld.