Skip to main content
Terug

Fusie of naamswijziging

Bij een fusie of naamswijziging van organisaties bent u verplicht dit door te geven aan het CZO. Hieronder staan de te nemen stappen en de gevolgen die de fusie/naamswijziging heeft voor de erkenning(en), de registraties van studenten en de afgifte van het CZO-diploma/certificaat of getuigschrift.

1. Melding van een fusie

 • De raad van bestuur/directie van de organisaties die gaan fuseren of reeds gefuseerd zijn, verklaren beide schriftelijk aan het CZO de fusie. Hierin is in ieder geval opgenomen: 
  a. De naam van de nieuwe rechtspersoon zoals vastgelegd in de notariële akte en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
  b. De datum waarop de nieuwe rechtspersoon ontstaat/ontstaan is. 
 • Het CZO controleert de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt vervolgens in de administratie van het CZO verwerkt ten behoeve van de erkenning(en), afgifte diploma’s/certificaten of getuigschriften en de beschikbaarheidbijdrage.

2. Indienen nieuwe erkenningsaanvraag 

Bij een juridische fusie - tussen CZO-erkende organisaties of een CZO-erkende en een niet CZO-erkend organisatie – is het noodzakelijk binnen 1 jaar een nieuwe erkenningsaanvraag te doen om als gefuseerde organisatie in aanmerking te komen/blijven voor een CZO-erkenning. 

3.  Consequenties registratie student en CZO-diploma

 • Studenten die in opleiding zijn bij de organisatie(s) die fuseren/gefuseerd zijn, zetten we administratief over naar de nieuwe organisatie. Hiervoor hoeft de student zelf geen actie te ondernemen.  
 • Geeft een organisatie de fusie tijdig door, dan komt de naam van de nieuwe rechtspersoon op het CZO-diploma/certificaat of getuigschrift. Ontvangt het CZO geen tijdige melding van de fusie, dan worden de CZO-diploma’s/certificaten of getuigschriften afgegeven op de voorgaande rechtspersonen die bekend zijn bij het CZO.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de fuserende organisatie(s), om te zorgen dat studenten op de juiste rechtspersoon diplomeren.
 • Wil de organisatie achteraf nieuwe diploma’s, certificaten of getuigschriften, dan brengt het CZO hiervoor kosten in rekening overeenkomstig de reguliere kosten voor het CZO-diploma. 

Hieronder staan de te nemen stappen en de gevolgen die de naamswijziging heeft voor de registraties van studenten en de afgifte van het CZO-diploma/certificaat of getuigschrift.

1. Melding van een naamswijziging

 • De raad van bestuur/directie van de organisatie dient de naamswijziging schriftelijk door te geven. Hierbij moet worden vermeld: 
  a. De naam van de nieuwe rechtspersoon zoals vastgelegd in de notariële akte en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
  b. De datum waarop de nieuwe rechtspersoon ontstaat/ontstaan is. 
 • Het CZO controleert de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt vervolgens in de administratie van het CZO verwerkt ten behoeve van de erkenning(en), afgifte diploma’s/certificaten of getuigschriften en de beschikbaarheidbijdrage.

2.  Consequenties registratie student en CZO-diploma

 • Studenten die in opleiding zijn bij de organisatie waarvan de naam is gewijzigd, zetten we administratief over naar de nieuwe organisatie. Hiervoor hoeft de student zelf geen actie te ondernemen.  
 • Geeft een organisatie de naamswijziging tijdig door, dan komt de naam van de nieuwe rechtspersoon op het CZO-diploma/certificaat of getuigschrift. Ontvangt het CZO geen tijdige melding van de naamswijziging, dan worden de CZO-diploma’s/certificaten of getuigschriften afgegeven op de voorgaande rechtspersonen die bekend zijn bij het CZO.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie waarvan de naam wijzigt  om te zorgen dat studenten op de juiste rechtspersoon diplomeren.
 • Wil de organisatie achteraf nieuwe diploma’s, certificaten of getuigschriften, dan brengt het CZO hiervoor kosten in rekening overeenkomstig de reguliere kosten voor het CZO-diploma.