Skip to main content

Actueel

Nieuws

Voortgang NLQF inschalingen van CZO-opleidingen

De NLQF-inschalingen van de CZO opleidingen zijn on hold gezet bij de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. In de nabije toekomst zullen deze inschalingen van de opleidingen in samenhang met het programma CZO Flex Level en de CZO-credits worden gecontinueerd.

Nieuws

Oproep experts kaderontwikkeling en auditoren

Het CZO is op zoek naar auditoren, peers en experts kaderontwikkeling.

Nieuws

Aangepaste overgangsregeling

De overgangsregeling is op twee punten aangepast.

Nieuws

BAZ instroom voor OA AM MIC

Correctie op instroomeisen BAZ

Nieuws

Vanaf 1 juli EPA-registratie

Vanaf heden kunnen kandidaten zich inschrijven voor losse EPA’s; zowel kern- als specifieke EPA’s.

Nieuws

Wat als er iets wijzigt in de opleiding?

Dit bericht is bestemd voor CEA's.

Een wijziging van de praktijkleerroute hoeft niet meer ingediend te worden bij het CZO, vanwege de overgang naar het vernieuwde opleiden. Dit geldt voor alle wijzigingen, zoals curriculum wijzigingen. De opleiding en de leerroute moeten wél geborgd worden binnen de praktijkorganisatie. Dit betekent dat de verantwoording van de gewijzigde leerroute wordt opgenomen in interne documentatie (bijvoorbeeld opleidingsgidsen) en dat in het portfolio van de student zichtbaar is dat met het doorlopen van de leerroute aan de opleidingseisen wordt voldaan.

Let op: wijzingen van de praktijkleerroute van de opleidingen wond-, oncologie- en geriatrieverpleegkundige moeten wél per e-mail doorgegeven worden aan de adviseur en coördinator van het CZO. Dit is nodig om de student op de juiste manier te kunnen registreren.