Skip to main content

Actueel

Nieuws

CZO-diploma EPA-opleidingstrajecten

Overstijgende leeractiviteit(en) maken onderdeel uit van een kernleerroute. Een CZO-diploma wordt verkregen op basis van de kern-EPA’s en de EOL. Het is dus niet mogelijk om (meerdere) EOL’s los te volgen en als het ware ‘te stapelen’ met als doel een CZO-diploma te behalen. Dit betekent ook dat EOL niet los gecertificeerd wordt zoals bij losse EPA’s wel het geval is.

Nieuws

Evaluatie proces nulmeting eerste regio’s

Momenteel zijn we druk bezig met de nulmetingen van de eerste twee regio’s. Zodra deze organisaties het waarderend advies hebben ontvangen, organiseren we voor beide regio’s een online lunchcafé. Hierin evalueren we met elkaar het proces met betrekking tot het nieuwe systeem van toezichthouden. We zullen organisaties (CEA en RvB) hier tijdig voor uitnodigen.

Nieuws

Theorie voor opleiding, kernleerroute en/of EPA

Het CZO wordt regelmatig benaderd door zorgorganisaties met de vraag of zij zelf onderwijs mogen aanbieden aan studenten die bij hen een CZO-erkende opleiding, kernleerroute of EPA volgen.

Nieuws

Reglement registratie, diplomeren en certificeren herzien

Er staat een herziene versie van het reglement registratie, diplomering en certificering online. Deze versie 2.3 bevat geen essentiële wijzigingen maar een en ander is op verzoek van het veld aangescherpt qua duiding.

Nieuws

BAZ-subsidie verlengd

VWS heeft onlangs laten weten dat de Basis Acute Zorg (BAZ)-subsidieregeling voor 2024 is verlengd. De raden van bestuur/directies van de NFU en NVZ zijn hierover geïnformeerd.

Nieuws

Voortzetting NLQF-inschalingen 2024-2026

De NLQF-inschaling van CZO-leerroutes is september 2022 hervat. Dit voorjaar vindt een herbeoordeling plaats van de onderstaande NLQF-inschalingen. Naar verwachting is de herbeoordeling eind dit jaar gereed. We passen de inschaling dan waar nodig aan op onze website.