Skip to main content

Actueel

Nieuws

Vernieuwd toezicht: voorlichting in de (FZO-)regio

Het CZO trekt het land in. Om zorgorganisaties en opleidingsinstituten te informeren over hoe we toezicht gaan houden, zoeken we de CEA’s, leerhuismanagers, managers van de opleidingsinstituten, projectleiders CZO Flex Level, adviseurs leren en ontwikkelen en praktijkopleiders op. De FZO-regio’s bieden hiervoor een goede structuur.

Nieuws

Informatie over diploma’s, certificaten, losse EPA’s en meer

Het EPA-gericht opleiden is nieuw en levert daardoor veel vragen op. We krijgen vooral vragen over de registratie en certificering van losse EPA’s.

Nieuws

CZO Credits EPA-gerichte CZO-opleidingen

De CZO Credits voor alle EPA-gerichte CZO-opleidingen (initiële en vervolgopleidingen) zijn vastgesteld. De CZO Credits zijn publiek nadat eind januari ook de CZO Credits voor de medisch ondersteunende opleidingen zijn vastgesteld. In het voorjaar van ’22 werden de CZO Credits al vastgesteld voor de opleidingen in de clusters acute zorg, moeder & kind en langdurige zorg.

Nieuws

Update voortgang nieuw ICT-systeem

Flexibel opleiden met EPA’s is een grote verandering voor de zorgorganisaties en opleidingsinstituten, maar ook voor het CZO. Om flexibel opleiden in de organisaties goed te ondersteunen, ervoor te zorgen dat studenten straks de juiste diploma’s en certificaten ontvangen en er zeker van te zijn dat ook bijvoorbeeld de gegevens voor de beschikbaarheidbijdrage kloppen, wordt een nieuw ICT-systeem gebouwd.

Nieuws

Digitaal lunchcafé

Vanaf maart organiseren we online lunchcafé’s: eens per maand voor contactpersonen studentenregistratie en eens per maand voor CEA’s en projectleiders CZO Flex Level.

Nieuws

Herziene opleidingseisen

Van veel CZO-erkende opleidingen zijn de opleidingseisen herzien. Omdat deze opleidingen EPA’s als belangrijkste bouwstenen (leereenheden) hebben, worden aan die opleidingen vernieuwde eisen gesteld.