Skip to main content

Actueel

Melding

Aanpassing in de opleidingseisen voor intensivecare-kinderverpleegkundige

Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot intensivecare-kinderverpleegkundige is gewijzigd:

Melding

Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige

In de CZO-nieuwsbrief van mei 2021 is het bericht gepubliceerd dat de physician assistant kan worden toegelaten tot de opleiding ambulanceverpleegkundige. Dit is bericht is vooralsnog niet juist. Het CZO heeft de betreffende zin daarom uit de opleidingseisen (de specifieke bepalingen) gehaald.

Melding

Herformulering specifieke bepaling BAZ

De afgelopen periode is gebleken dat de formulering van een van de specifieke eisen van de basis acute zorg tot vragen en misinterpretatie leidt. Het gaat om: De student is gedurende de opleiding werkzaam op een afdeling in de acute ketenzorg waar continue 24 uurs monitorbewaking van de vitale functies plaatsvindt.

Nieuws

Jaarverslag 2020

In 2020 heeft het CZO grote stappen gezet op weg naar een flexibel opleidingsstelsel. Hierover is meer te lezen in dit jaarverslag, net als de gevolgen van COVID-19 waar we dit jaar mee te maken hebben gehad. Ook kijkt het CZO vooruit en vertellen we meer over trends & ontwikkelingen.

Nieuws

Start monitor

Het CZO nodigt zorgorganisaties en opleidingsinstituten uit die zijn gestart met de op EPA’s gebaseerde opleidingen voor deelname aan de monitor. Het doel van de monitor is borgen van het civiel effect. De monitor wordt middels een kritische zelfreflectie afgenomen.

Nieuws

Aanpassing (ontheffing) instroomeisen in een aantal opleidingseisen

Het CZO heeft voor een aantal opleidingen de instroomeisen gewijzigd. Het gaat om de opleidingen tot eerst verantwoordelijk verzorgende, de gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg, de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, de gespecialiseerd verzorgende somatiek, de gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie en de ambulancechauffeur, de ambulance verpleegkundige en de intensivecare practitioner.