Skip to main content

Actueel

Nieuws

Informatie over erkenningsaanvragen

Dit bericht is op 03-11-2022 verzonden aan Contactpersonen erkenningen en audits (CEA's).

Nieuws

NLQF-inschaling van CZO-opleidingen wordt hervat

In 2018 werd de NLQF-inschaling van CZO-opleidingen on hold gezet in verband met de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. Vanaf heden hervatten we de NLQF-inschaling van de CZO-opleidingen.

Nieuws

Erkenningsaanvragen gestopt tot 1 januari 2023

Het CZO werkt hard aan de vormgeving van het vernieuwde toezicht om per 1 januari a.s. klaar te zijn voor de invoering ervan. Om hier de komende periode de volledige focus op te kunnen hebben, zullen met ingang van 15 september tot en met 31 december geen erkenningsaanvragen beoordeeld worden.
Dit betekent dat ingediende erkenningsaanvragen in deze periode alleen administratief in behandeling worden genomen, op de gebruikelijke voorwaarde dat de AVG in orde is en de aanvraag en bijbehorende documentatie volledig is.
Als een aanvraag in behandeling is genomen kunnen studenten zich, net als altijd, inschrijven. Let op: Voor nieuwe opleidingen die starten kan geen garantie worden gegeven dat een CZO-erkenning afgegeven zal worden, dit is dus een risico.
De aanvragen worden vanaf 1 januari 2023 inhoudelijk en volgens de procedure behandeld. Aanvragen die voor 15 september zijn ingediend worden volgens de gebruikelijke procedure behandeld.

Nieuws

Voortgang NLQF inschalingen van CZO-opleidingen

De NLQF-inschalingen van de CZO opleidingen zijn on hold gezet bij de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. In de nabije toekomst zullen deze inschalingen van de opleidingen in samenhang met het programma CZO Flex Level en de CZO-credits worden gecontinueerd.

Nieuws

Oproep experts kaderontwikkeling en auditoren

Het CZO is op zoek naar auditoren, peers en experts kaderontwikkeling.

Nieuws

Aangepaste overgangsregeling

De overgangsregeling is op twee punten aangepast.