Skip to main content

Actueel

Nieuws

Meldingsformulier niet meer invullen

Vanaf heden hoeft het meldingsformulier ‘opleiden met EPA’s’ of 'opleiding basis acute zorg (BAZ)’ niet meer ingevuld te worden.

Nieuws

BAZ in controlelijsten beschikbaarheidbijdrage

Het ministerie van VWS stelt een subsidieregeling op voor de BAZ. Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de student bekwaam verklaard is voor de BAZ-EPA’s en dus beschikt over een BAZ-certificaat van het CZO.

Nieuws

Oproep: inschrijven studenten OA, AM, RDL en RTL i.v.m. beschikbaarheidbijdrage

Het CZO roept alle studenten die in 2022 gestart zijn met de geflexibiliseerde (in-service) opleidingen operatieassistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, op zich in te schrijven.

Nieuws

LZ-FO-6 voor langdurige zorg- én acute zorg-erkende aanbieders

LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies – kan als ‘losse’ EPA aan studenten of professionals worden aangeboden door zorgorganisaties en opleidingsinstituten die erkend zijn voor langdurige zorg en/of voor acute zorg (en de EPA’s basis acute zorg (BAZ)).

Nieuws

Publicatie opleidingseisen: 1 december 2022

Aan alle opleidingen die zijn opgebouwd uit EPA’s worden vernieuwde eisen gesteld. Om die reden zijn de CZO-medewerkers in samenwerking met experts, peers en auditoren (voorheen: leden CZO-opleidingscommissies) bezig (geweest) met het herzien en herschrijven van de opleidingseisen per opleiding.

Nieuws

Informatie over registreren en aanmelden

Dit bericht is op 03-11-2022 verstuurd aan contactpersonen studentenregistratie.