Skip to main content

Actueel

Melding

Engelstalige diploma’s VVT-opleidingen

Het CZO verstrekt alleen nog op aanvraag een Engelstalig diploma aan studenten van VVT-opleidingen.

Nieuws

Even voorstellen - Natasja Brugman

Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest als secretaresse voor een medisch wetenschappelijke vereniging, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Vanaf 15 maart ben ik gestart als secretaresse/facilitair medewerker bij het CZO.

Nieuws

Stand van zaken monitor

Tijdens de implementatie van het flexibel samenhangend opleidingsstelsel borgt het CZO het civiel effect van de opleidingen die zijn gestart. Dit doen we door middel van een monitor. De resultaten van de monitor tonen aan of en hoe studenten worden gefaciliteerd om te leren, of ze kunnen voldoen aan opleidingseisen en bekwaam kunnen worden verklaard voor de betreffende EPA’s. Maar de monitor doet meer!

Melding

Update herziening opleidingseisen

Nieuws

Registratie en certificering van EPA’s

Het CZO werkt aan een nieuw registratiesysteem dat het flexibel opleiden ondersteunt. Dit registratiesysteem wordt naar verwachting in het najaar opgeleverd. Ook onderzoeken we op welke wijze we specifieke Entrustable Professional Activities (EPA’s) kunnen registreren. Zodat we deze in het nieuwe registratiesysteem met terugwerkende kracht kunnen certificeren.

Nieuws

Transformatie opleidingscommissies: andere samenstelling, dezelfde taken

Vanaf 1 mei 2022 werkt het CZO in de nieuwe organisatiestructuur verder ter voorbereiding op het vernieuwde toezicht en de overdracht van het flexibele en vernieuwde CZO-opleidingsstelsel door CZO Flex Level. Ook in deze nieuwe structuur spelen onze deskundigen uit de opleidingscommissies een cruciale rol ten aanzien van het uitvoeren van toezicht.