Skip to main content

Actueel

Nieuws

Aanmelden CZO Flex Level acute cluster gewijzigd

De wijze waarop studenten zich moeten aanmelden voor een opleiding binnen het acute cluster (CFL) van CZO Flex Level, inclusief Basis Acute Zorg (BAZ) is gewijzigd. Vanaf 1 november 2021 wordt bij de aanmelding voor een opleiding binnen het acute cluster niet meer automatisch de BAZ-opleiding opgestart. De student dient zich vanaf dan afzonderlijk voor de BAZ en de CZO Flex Level vervolgopleiding aan te melden.

Nieuws

Testers gezocht voor CZO-Share

CZO-Share is het nieuwe ICT-systeem van CZO. CZO-Share vervangt het huidige systeem waarin u nu erkenningen aanvraagt, alle informatie rond audits terugvindt, de registraties en diploma-aanvragen van studenten accordeert, et cetera. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, ontwikkelen wij een intuïtief systeem dat nog beter aansluit bij de behoeften van het veld. En waarin de door CZO Flex Level ontwikkelde EPA-structuur ook een plek krijgt.

Nieuws

Eerste deel opleidingseisen cluster langdurige zorg geactualiseerd

De eisen voor de opleidingen tot dialyse-, endoscopie- en oncologieverpleegkundige zijn geactualiseerd. Aanleiding is de vernieuwing en flexibilisering van de opleidingen en de daarvoor ontwikkelde entrustable professional activities (EPA’s). Deze drie opleidingen vallen onder het cluster langdurige zorg. De opleidingseisen van de geriatrieverpleegkundige zijn in de afrondende fase. De opleidingseisen van de neuroverpleegkundige zijn in de ontwikkelfase.

Melding

Wijziging aanmeldingen opleiding kraamverzorgende en VVT

Met ingang van medio augustus 2021 moeten opleidingsinstituten van leerlingen kraamverzorgende en de VVT opleidingen bij aanmelding het aantal uren dienstverband opgeven. Normaliter wordt dit bij CZO-opleidingen ingevuld door de CZO-erkende zorgorganisatie. Omdat dit in deze niet van toepassing is, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het opleidingsinstituut. Dit is vastgelegd in de opleidingseisen van de betreffende opleidingen, zie eisen praktijkleersituatie. Het opleidingsinstituut ziet erop toe dat de opleidingseisen worden nagekomen.

Nieuws

Nieuwe medewerkers

In de afgelopen maanden zijn Michiel Veldhuisen en Maryvonne Zon aan de slag gegaan als beleidsadviseur bij het CZO. We zijn blij met de kennis en ervaring die ze beide meenemen. Ze stellen zich graag voor.

Nieuws

Opleidingseisen clusters acute zorg en moeder-kindzorg vervangen

Op basis van de ervaring die CZO heeft opgedaan bij de actualisatie van de gepubliceerde opleidingseisen en de vragen vanuit het veld van de organisaties die bezig zijn met de implementatie, zijn een aantal opleidingseisen op een paar punten opnieuw geformuleerd. Deze formulering verandert niets aan de inhoud van de opleidingseisen versie 2.0 die op 14 januari 2021 zijn gepubliceerd. De herformulering heeft plaatsgevonden zodat de tekst begrijpelijker is voor de betrokkenen.