Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

NLQF-herbeoordelingen goedgekeurd

De ingediende herbeoordelingen van onderstaande NLQF-inschalingen zijn goedgekeurd door de Programmaraad van de NCP NLQF. De inschalingen zijn geldig tot 18 juni 2030.

  • ambulanceverpleegkundige (NLQF6)
  • spoedeisendehulpverpleegkundige (NLQF6)
  • cardiaccareverpleegkundige (NLQF6)
  • mediumcareverpleegkundige (NLQF6)
  • recoveryverpleegkundige (NLQF6)
  • intensivecareverpleegkundige (NLQF6)
  • radiodiagnostisch laborant (NLQF6)
  • radiotherapeutisch laborant (NLQF6)
  • klinisch perfusionist (NLQF7)

Meer weten over NLQF-inschaling? Kijk hier