Over CZO

Over CZO

Missie

Het CZO is een landelijke onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van functiegerichte zorgopleidingen, met als doel effectief en eenduidig opgeleide zorgprofessionals volgens de opleidingseisen.

Visie

 • Het CZO wil met stakeholders een nieuwe visie op toezicht en (her)registratie ontwikkelen in het kader van CZO Flex Level.
 • Het CZO werkt vanuit een tripartiet opgesteld kwaliteitskader.
 • De toezichthoudende systematiek is gebaseerd op high trust, high penalty.
 • Het CZO baseert haar beoordeling op peer review.
 • Het CZO borgt en bevordert landelijk eenduidige deskundigheid van zorgprofessionals en kwaliteit van het leren en opleiden in de zorgpraktijk.
 • Het CZO werkt samen aan het opleidingscontinuüm, het vergroten van de effectiviteit van zorgopleidingen.
 • Het CZO doet de studentenregistratie, verzorgt de afgifte van CZO-erkende diploma’s en werkt aan het verder ontsluiten van in- en uitstroomcijfers. 

Kernwaarden

De kernwaarden van het CZO zijn: betrouwbaar, deskundig en transparant.

Hoofdprocessen

Het CZO kent 4 hoofdprocessen:
 1. Toelating van opleidingen tot het CZO
 2. Erkenning
 3. Inschrijving/administratie van studenten en diploma-afgifte
 4. Verstrekken van gegevens van instromers en gediplomeerden per zorginstelling

Lees meer over onze werkwijze.

Achtergrond

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is in 2003 ontstaan vanuit de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ)  en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).  In 2009 is het CZO verzelfstandigd.

Lees meer over onze organisatiestructuur.

Nieuwsbrief CZO

Op de hoogte blijven van het laatste CZO-nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte