Skip to main content
Terug

Over CZO

Het College Zorgopleidingen is een landelijke onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van functiegerichte zorgopleidingen, met als doel effectief en eenduidig opgeleide zorgprofessionals volgens de opleidingseisen.

De vier kerntaken van het CZO zijn

 • Kaderstellen oftewel het toelaten van nieuwe opleidingen. 
 • Toezicht houden op CZO-opleidingen door middel van erkenningen en audits.
 • Civiel effect toekennen door middel van studentenregistratie en beschikbaarheidsbijdrage.
 • Advies en informatie verstrekken door het ontsluiten van in- en uitstroomgegevens.

Het College Zorgopleidingen

 • Ontwikkelt met stakeholders een nieuwe visie op toezicht en (her)registratie in het kader van CZO Flex Level.
 • Werkt vanuit een tripartiet opgesteld kwaliteitskader.
 • Baseert de toezichthoudende systematiek op high trust, high penalty en haar beoordeling op peer review.
 • Borgt en bevordert landelijk eenduidige deskundigheid van zorgprofessionals en kwaliteit van het leren en opleiden in de zorgpraktijk.
 • Werkt samen aan het opleidingscontinuüm, het vergroten van de effectiviteit van zorgopleidingen.
 • Verzorgt de studentenregistratie, de afgifte van CZO-erkende diploma’s en werkt aan het verder ontsluiten van in- en uitstroomcijfers. 

De kernwaarden van het CZO zijn

 • Betrouwbaar: het CZO ‘zegt wat ze doet en doet wat ze zegt’, houdt zich aan haar woord, is bereikbaar, beschikbaar en geeft de juiste informatie. 
 • Deskundig: het CZO geeft de juiste informatie vanuit competentie, is en blijft geïnformeerd als lerende organisatie, handelt eigenstandig en onpartijdig, geborgd door de tripartite inrichting van de organisatie.
 • Transparant: het CZO stelt heldere grenzen, communiceert eenduidig, deelt processen, legt uit waarmee zij bezig is, geborgd door heldere rollen en verantwoordelijkheden binnen het bureau.