Skip to main content
Terug

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen. Ook vindt u antwoorden op de pagina 'specifieke situaties'. Hier vertellen we meer over situaties die regelmatig voorkomen en waar vragen over zijn. 

Bekijk de specifieke situaties hier

Student - Aanmelden

Ik heb mij al een tijdje geleden geregistreerd voor een kernleerroute/opleiding. Ik kreeg wel een bevestiging via de mail, maar nu hoor ik niks meer. Hoe kan dat?

Log in in 'mijnczo'. Als de status van je registratie 'in behandeling' is, dan moeten het opleidingsinstituut of zorgorganisatie de registratie nog goedkeuren. Staat de registratie op 'ter goedkeuring' dan moet het CZO de registratie nog goedkeuren. 

 

Kan het CZO mij aan een opleidingsplaats helpen?

Nee, dat kan het CZO niet. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van opleidingen.

 

Waarom moet ik mij registreren bij het CZO?

Om een CZO-diploma of -certificaat te ontvangen dien je je te registreren bij het CZO. Dit doe je bij de start van een kernleerroute/opleiding.
 

Wanneer kan ik me registreren bij het CZO?

De student dient zich conform het reglement maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding, kernleerroute of EPA tot maximaal 6 weken na de start aan te melden.

 

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me inschrijf bij het CZO?

Hiervoor verwijzen we je naar: Privacy | College Zorgopleidingen (czo.nl)

Voldoet mijn buitenlandse diploma aan de instroomeis?

Dit hangt af van de waardering van het diploma. Een diplomawaardering kan worden aangevraagd bij het nuffic. Blijkt uit de waardering dat het diploma vergelijkbaar is met de instroomeis dan kan je toegelaten worden tot de kernleerroute/opleiding. 

Beoordeling instroomeis ‘vergelijkbaar niveau’

In sommige instroomeisen wordt gevraagd om ‘niveau X of vergelijkbaar niveau’. Bijvoorbeeld: ‘De student moet voldoen aan mbo of hbo of vergelijkbaar niveau.’ Maar hoe wordt dit beoordeeld?

Een zorgorganisatie zal het vergelijkbare niveau van de student op verschillende manieren beoordelen, bijvoorbeeld via een NLQF-waardering dat op het diploma is vermeld of via een assessment waaruit het niveau blijkt.
Belangrijk is dat het vergelijkbare niveau altijd onderbouwd is.

Student - Diplomeren

Waar kan ik een diploma aanvragen in 'mijnczo'?

U logt in op 'mijnczo', hier gaat u naar het tabblad 'mijn CZO' en dan naar 'mijn registraties' kunt u onder andere uw diploma aanvragen.

Onder het kopje 'diploma-aanvragen' vindt u uw eerder aangevraagde diploma's.

Ik heb een diploma behaald van een specialistische vervolgopleiding die is ingeschaald op NLQF niveau 6. Ik heb echter geen Bachelordiploma. Kan ik met het NLQF-diploma worden toegelaten tot een Master aan de universiteit?

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. De universiteit bepaalt zelf, op basis van bestaande wet- en regelgeving, of u toelaatbaar bent. U kunt derhalve het beste contact opnemen met de universiteit waar u de Master zou willen volgen. 

Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen 

Ik heb mijn diploma behaald voordat de NLQF-inschaling van toepassing was. Kan ik de NLQF- waardering nog met terugwerkende kracht aanvragen?

Nee dit is helaas niet mogelijk. Een NLQF-inschaling heeft een ingangsdatum. Het is het CZO niet toegestaan het NLQF-niveau op eerder behaalde diploma’s te vermelden.
Dat betekent dat alleen op diploma’s van de ingeschaalde kwalificatie die worden uitgegeven ná de datum van inschaling, het betreffende NLQF-niveau mag worden vermeld. 

Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen

Is het mogelijk als student de vermelding 'cum laude' op het diploma te krijgen?

Nee, dat is niet mogelijk. Het CZO beschikt niet over cijferlijsten.

Is mijn diploma met NLQF-niveau 6 inschaling nu een hbo-diploma geworden?

Nee, NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen bachelordiploma behaald.

Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen

Student - Na de opleiding

Ik ben mijn diploma kwijt. Wat moet ik doen?

Je kunt een Nederlands of Engels uittreksel uit het diplomaregister aanvragen. Dit kan na inloggen in 'mijnczo'.
Voor een uittreksel uit het diplomaregister brengen we kosten in rekening. Na betaling van deze kosten verwerken we de aanvraag. 

Ik wil een duplicaat van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

We geven geen duplicaat-diploma meer af. Je kunt een Nederlands of Engels uittreksel uit het diplomaregister aanvragen. Dit kan na inloggen in 'mijnczo'.
Voor een uittreksel uit het diplomaregister brengen we kosten in rekening. Na betaling van deze kosten verwerken we de aanvraag. 

Ik wil een gewaarmerkt kopie van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

Wij geven geen gewaarmerkte kopieën van diploma's af. Je kunt een Nederlands of Engels uittreksel uit het diplomaregister aanvragen. Dit kan na inloggen in 'mijnczo'.
Voor een uittreksel uit het diplomaregister brengen we kosten in rekening. Na betaling van deze kosten verwerken we de aanvraag. 

Ik wil naar het buitenland, kan ik een vertaling van mijn diploma/getuigschrift krijgen?

We geven geen vertaling van een diploma af. Je kunt een Engels uittreksel uit het diplomaregister aanvragen. Dit kan na inloggen in 'mijnczo'.
Voor een uittreksel uit het diplomaregister brengen we kosten in rekening. Na betaling van deze kosten verwerken we de aanvraag. 

Student - Wijzigingen doorvoeren

Ik ga minder uren werken. Wat moet ik doen?

Indien in de opleidingseisen het minimale uren dienstverband is opgenomen dan dient de zorgorganisatie het minimale aantal uren dienstverband door te geven aan het CZO. Een wijziging van het aantal uren dienstverband kan de contactpersoon van je zorgorganisatie* via de mail aan het CZO doorgeven. Houd er bij een kleiner dienstverband wel rekening mee dat je opleiding langer duurt. 

*Bij de vervolgopleidingen voor verzorgden en kraamzorg dient het opleidingsinstituut dit te doen.

Mijn adres is gewijzigd, kan ik dit zelf wijzigen?

Je kunt deze gegevens aanpassen in 'mijnczo', bij het tabblad 'profiel'. 

Algemeen

Hoe wijzig ik een contactpersoon erkenningen en audits (CEA) of de contactpersoon studenten registratie (CR)?

De RvB heeft in ‘mijnczo’ de mogelijkheid om contactpersonen toe te voegen en om vervolgens wijzigingen door te voeren. Organisaties dienen wijzigingen zelf uit te voeren, het CZO voert deze wijzigingen niet uit.