Skip to main content
Terug

Veelgestelde vragen

Inloggen 'mijnczo'.

Ik kan niet inloggen in 'mijnczo'.

- Studenten kunnen zich tijdelijk niet registreren of diploma's/certificaten aanvragen. Dit komt doordat 'mijnczo' tijdelijk niet bereikbaar is voor studenten - in verband met de livegang van ons nieuwe ICT-systeem. In de komende dagen (31 mei - 2 juni) komt 'mijnczo' ook weer bereikbaar voor studenten. Geregistreerde studenten ontvangen hun nieuwe inloggegevens per mail.

Zodra u uw inloggegevens heeft kunt u zich met terugwerkende kracht registreren. Hierbij is het belangrijk de daadwerkelijke startdatum op te geven. Studenten kunnen zich met terugwerkende kracht registreren. Het CZO zal – vanzelfsprekend – geen boete opleggen voor 'te laat' registreren. 

Ook het CZO kan tot 30 mei geen wijzigingen doorvoeren. We zullen de binnengekomen e-mails na 30 mei zo snel mogelijk verwerken. Is er haast bij? Neem dan even telefonisch contact op met Studentenregistratie via 030 307 20 30.  mei -  juni ) 

- Zorgorganisaties en opleidingsinstituten ontvangen - gefaseerd - vanaf 30 mei inloggegevens voor ons nieuwe ICT-systeem. Omdat de livegang een enorme 'operatie' is, werkt het systeem nog niet helemaal zoals het hoort. We werken hard aan het oplossen van 'bugs'.

Bedankt voor uw begrip & excuses voor het ongemak.

Diploma aanvragen in 'mijnczo'

Waar kan ik een diploma aanvragen in 'mijnczo'?

U logt in op 'mijnczo', hier gaat u naar het tabblad 'mijn CZO' en dan naar 'mijn registraties' kunt u onder andere uw diploma aanvragen.

Onder het kopje 'diploma-aanvragen' vindt u uw eerder aangevraagde diploma's.

Fusie zorgorganisatie

Wat gebeurt er als de zorgorganisatie waar een student in opleiding is fuseert?

Als er sprake is van een fusie tussen zorgorganisatie A en ziekenhuis B, waarbij de zorgorganisaties verder gaan onder de naam van zorgorganisatie A is de situatie als volgt:

  • Als zorgorganisatie A een erkende CZO-opleiding heeft en fuseert met zorgorganisatie B die niet erkend is voor die betreffende opleiding, dan dient zorgorganisatie A een wijziging praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute in. Er wordt dan binnen de erkenning van zorgorganisatie A een extra praktijkleerplaats aangevraagd voor zorgorganisatie B.
  • Als zorgorganisatie A en zorgorganisatie B beide erkend zijn en er geen wijzigingen optreden in de praktijkleerplaatsen en/of de praktijkleerroute, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden, voor wat betreft de erkenningen. De fusie van de zorgorganisatie zelf dient wel gemeld te worden bij het CZO. Zie procedure.

Erkenningen

Er is sprake van een wijziging in mijn erkende opleiding, wat moet ik doen?

Indien er sprake is van een wijziging in de opleiding die consequenties kan hebben voor het kunnen beheersen van het deskundigheidsgebied en/of het behalen van de eindtermen dient u deze wijziging te verantwoorden bij de secretaris van de opleidingscommissie. De secretaris beoordeelt, al dan niet in overleg met de opleidingscommissie, of deze wijziging mogelijke consequenties heeft voor de erkenning en of u als instelling de wijziging inhoudelijk moet verantwoorden om de erkenning te behouden.

Bij wijzigingen die consequenties hebben voor het behalen van de eindtermen kunt u o.a. denken aan curriculumwijzigingen, wijzigingen in de leerroute of het patiënten- en/of begeleidingsaanbod op de praktijkleerplaats. Lees er meer over in ons Reglement Erkenning Opleidingen CZO.

Voor een concrete beantwoording van deze vraag adviseren wij u contact op te nemen met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

Hoe lang duurt het voordat een erkenning wordt afgegeven?

Als de opleiding onderdeel is van een audit wordt tien weken na de audit een besluit genomen door de directeur-bestuurder. Als er een afzonderlijke (losse) erkenningsaanvraag is ingediend, is het afhankelijk van een aantal factoren zoals de volledigheid van de erkenningsaanvraag, het eerste moment waarop de opleidingscommissie samenkomt nadat de aanvraag is binnengekomen, de hoeveelheid erkenningsaanvragen die in behandeling zijn bij de betreffende opleidingscommissie en de meetbare kwaliteit van de opleiding waarvoor de erkenningsaanvraag is ingediend.

Het CZO streeft ernaar binnen een half jaar na indiening de aanvraag volledig te hebben beoordeeld. Voor een concrete beantwoording van deze vraag adviseren wij u contact op te nemen met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

Wanneer word ik als zorgorganisatie geaudit?

De zorgorganisaties worden een jaar van tevoren schriftelijk geïnformeerd over de datum van de daadwerkelijke audit en de voorbereidingsprocedure. Lees meer over audits en de planning.

Student - Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden voor een opleiding?

Maak een account aan bij Mijn CZO. Pas wanneer je account actief is, kun je je aanmelden voor een opleiding. Wanneer je je aangemeld hebt voor een opleiding moeten je zorginstelling en opleidingsinstituut akkoord geven op je aanmelding. Pas dan ben je succesvol aangemeld. Je krijgt hiervan een bevestiging via e-mail. 
Hiervoor hebben wij ook een instructie geschreven. Klik hier om deze instructie te lezen.

Hoe kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en)?

Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de instelling en/of het opleidingsinstituut.

Ik ben ingelogd, ik zie mijn persoonsgegevens, hoe kan ik mij nu aanmelden voor een opleiding, een diploma aanvragen of een wijziging doorgeven?

Voor het aanmelden van een opleiding klik je op de link 'Aanmelden voor een opleiding'. Voor het aanvragen van een diploma of het wijzigen van de zorginstelling of opleidingsinstituut ga je naar Mijn CZO, dat staat bovenin het scherm. Wanneer je hierop klikt zie je je opleidingen. Hier kun je de genoemde acties uitvoeren.

Ik heb een mail gekregen met definitieve inschrijving. Echter, ik heb vrijstellingen die niet bij mijn aanmelding opgenomen zijn. Hoe kan dat?

Staan de vrijstellingen niet bij je aanmelding? Neem voor praktijkvrijstellingen contact op met de contactpersoon van je zorgorganisatie en theorievrijstellingen met de contactpersoon van het opleidingsinstituut. Let op: tot een maand na je de startdatum van je opleiding (mits de aanmelding later binnenkomt dan de startdatum) kunnen vrijstellingen ingevoerd worden door de zorgorganisatie en opleidingsinstituut. Daarna kunnen vrijstellingen niet meer worden ingevoerd.

Ik heb een mail gekregen met een bevestiging van mijn aanmelding voor een opleiding, maar ik zie dat er zaken niet kloppen.

Een aantal zaken kun je zelf aanpassen. Deze zijn in je mail aangemerkt als 'Zelf aan te passen'. Log hiervoor in op mijn CZO. Een aantal zaken kun je niet zelf aanpassen omdat ze zijn ingevuld door de zorgorganisatie of het opleidingsinstituut, zoals startdatum, verwachte einddatum of uren dienstverband. Staan hier zaken in die niet goed zijn? Neem dan contact op met de contactpersoon van je zorginstelling of opleider. Zij kunnen eventuele correcties doorgeven door ze te mailen naar studentenregistratie@czo.nlLet op: wijzigingen moeten een maand na de inschrijfdatum binnen zijn, anders worden ze niet meer meegenomen. 

Ik heb mij al een tijdje geleden aangemeld voor een opleiding. Ik kreeg wel een bevestiging van mijn aanmelding via de mail, maar nu hoor ik niks meer. Hoe kan dat?

 

Je aanmelding moet geaccordeerd worden door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Zij moeten ook een aantal gegevens invullen bij de aanmelding. 
Wil je weten of je inschrijving geaccordeerd is, log dan in en ga naar 'Mijn CZO'. Je kunt onder de opleidingsgegevens zien of en wie je aanmelding heeft geaccordeerd. Staan er geen gegevens? Dan heeft nog niemand akkoord gegeven, neem dan contact op met de contactpersoon van de zorgorganisatie en/of het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt.

Ik heb een vergelijkbare (buitenlandse) vooropleiding, kan ik een ontheffing aanvragen van de vooropleidingseis?

Zorgorganisaties of opleidingsinstituten besluiten zelf of (buitenlandse) vooropleidingen vergelijkbaar zijn met de instroomeisen van het CZO. Zij hebben de verantwoordelijkheid, er hoeft geen ontheffingen meer aangevraagd te worden bij het CZO. Dit geldt voor alle (soorten) opleidingen. Wel moet de student in zijn portfolio aan kunnen tonen op basis waarvan er ontheffing op de instroomeisen is verleend.

Ik wil mij aanmelden voor een opleiding, maar het systeem geeft de melding dat ik eerst mijn inschrijving van een andere opleiding moet afronden.

Er is nog een openstaande registratie voor een opleiding gevonden. Deze kan alleen afgesloten worden door een zorgorganisatie (uw werkgever). Neem contact op met de contactpersoon van de zorgorganisatie of het opleidingsinstituut zodat zij uw registratie kunnen afronden of beëindigen. Wanneer de registratie is afgerond of beëindigd, kun je je opnieuw inschrijven voor een nieuwe opleiding.

Ik wil mij inschrijven voor een opleiding maar ik word gevraagd om een BIG registratienummer. Ik weet niet zeker of ik een BIG registratienummer heb. Hoe kom ik daarachter?

In ons systeem wordt automatisch gezocht naar een inschrijving. Je kunt echter ook handmatig zoeken op de website van het BIG register

Ik wil mijn inschrijven voor een opleiding, maar ik zie mijn zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut niet in de lijst staan.

Wellicht is de zorgorganisatie of het opleidingsinstituut bezig met een erkenning te ontvangen voor deze opleiding. Vraag dit na bij de zorgorganisatie of het opleidingsinstituut. Mocht de erkenning in orde zijn volgens deze partijen, neem dan contact op met studentenregistratie@czo.nl of 030 - 307 20 30.

Ik word tijdens de aanmelding voor een opleiding gevraagd om een geboortenaam (meisjesnaam). Waarom moet dit?

Omdat het CZO-diploma eenmalig wordt uitgegeven gebruiken wij de geboortenaam van studenten om te vermelden op het diploma. Zo kan een diploma altijd geldig blijven.

Kan het CZO mij aan een opleidingsplaats helpen?

Nee, dat kan het CZO niet. Op onze website vindt u de ziekenhuizen die voor diverse opleidingen zijn erkend. U kunt zelf bij een ziekenhuis van uw keuze informeren of een opleidingsplaats beschikbaar is.

Nadat ik mijn BIG registratienummer invoer zie ik de melding 'Naam wordt niet herkend'.

Indien je niet alleen met je geboortenaam geregistreerd staat bij het BIG register neem dan contact op met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl of bel met 030 307 20 30.

Telt de voorwerk/inwerkperiode mee als onderdeel van de opleiding?

Nee, de voorwerk/inwerkperiode wordt door het CZO niet gezien als onderdeel van de opleiding. Er moet sprake zijn van een lerende context, waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de eindtermen (overeenkomstig het door het CZO-erkende opleidingstraject). Dit kan pas als de opleiding gestart is.

De enige mogelijkheid om een voor-/inwerkperiode in te zetten (ter verkorting van de opleiding) is om door middel van een EVC-procedure eerder behaalde competenties te toetsen en op basis daarvan vrijstelling te verkrijgen.

Tijdens het online inschrijven moet ik mijn BIG registratienummer invoeren maar ik krijg na het opslaan de melding 'Uw BIG registratienummer klopt niet'.

Dit BIG registratienummer wordt na het invoeren extern gecontroleerd bij het BIG register. Hierbij wordt ook rekening gehouden met je geboortedatum. Controleer of je je geboortedatum goed ingevuld hebt, daar houdt het BIG register rekening mee. Blijft het probleem zich voordoen? Stuur een mailtje naar studentenregistratie@czo.nl of bel met 030 - 307 20 30.

Waarom moet ik mij inschrijven bij het CZO?

Als je bent ingeschreven bij het CZO en de instelling waar je wordt opgeleid, erkend is op het moment van diplomeren, dan kun je een CZO-diploma aanvragen. Het CZO-diploma heeft een civiel effect. Dit betekent dat de opleiding die je hebt gevolgd voldoet aan de landelijk gestelde eisen voor de opleiding. Dit heeft voordelen indien je in de toekomst van baan c.q. werkgever wilt wisselen.

Wanneer kan ik me inschrijven bij het CZO?

Inschrijving is alleen mogelijk als de zorginstelling, waar je het praktijkgedeelte van de opleiding volgt, en met het opleidingsinstituut, waar je het theorie gedeelte volgt, is erkend voor de opleiding die je gaat volgen. Of indien er een erkenningsaanvraag voor de desbetreffende opleiding in behandeling is bij het CZO.

Op het moment dat je gaat starten of gestart bent met de opleiding kunt je je inschrijven. Inschrijving is mogelijk tot zes weken na de start van de opleiding.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me inschrijf bij het CZO?

Je persoonlijke en opleidinggegevens worden geregistreerd in het CZO studentenregistratiesysteem. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet aan derden verstrekt. Je persoonlijke gegevens gebruikt het CZO om de juiste gegevens op het CZO-diploma te vermelden. Jouw opleidingsgegevens worden gebruikt voor managementdoeleinden. Wel wordt jaarlijks melding gemaakt van de aantallen studenten per instelling aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gebeurt op basis van aantallen instromers en gediplomeerden dus zonder dat je persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.  Op basis van deze aantallen ontvangt de zorginstelling afhankelijk van de opleiding een beschikbaarheidbijdrage voor de opleidingsinspanning die zij heeft geleverd.

Student - Diplomeren

Er ontbreken handtekeningen op mijn diploma. Is dit diploma dan wel geldig?

Een CZO-diploma is alleen geldig wanneer er handtekeningen van alle partijen op staan, zowel van de student, de zorgorganisatie , het opleidingsinstituut en het CZO.

Ik heb een diploma behaald van een specialistische vervolgopleiding die is ingeschaald op NLQF niveau 6. Ik heb echter geen Bachelordiploma. Kan ik met het NLQF-diploma worden toegelaten tot een Master aan de universiteit?

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. De universiteit bepaalt zelf, op basis van bestaande wet- en regelgeving, of u toelaatbaar bent. U kunt derhalve het beste contact opnemen met de universiteit waar u de Master zou willen volgen. 

Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen 

Ik heb mijn diploma behaald voordat de NLQF-inschaling van toepassing was. Kan ik de NLQF- waardering nog met terugwerkende kracht aanvragen?

Nee dit is helaas niet mogelijk. Een NLQF-inschaling heeft een ingangsdatum. Het is het CZO niet toegestaan het NLQF-niveau op eerder behaalde diploma’s te vermelden.
Dat betekent dat alleen op diploma’s van de ingeschaalde kwalificatie die worden uitgegeven ná de datum van inschaling, het betreffende NLQF-niveau mag worden vermeld. 


Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen

Ik wil mijn (buitenlandse) diploma laten vergelijken bij het CZO, maar ik zie deze dienst niet meer als optie staan bij het CZO, hoe kan dat?

Dat klopt. Het CZO voert geen individuele vergelijkingen meer uit. Het CZO heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit van het opleiden. De expertise om de competenties van individuele zorgprofessionals vast te stellen, ligt bij de theorie- en praktijkopleiders in het werkveld. Zij kunnen met een EVC-procedure de verworven competenties van zowel Nederlands als buitenlands gediplomeerden vaststellen. Iedere organisatie dient hierover te beschikken om in aanmerking te komen voor een CZO-erkenning. Is de zorgorganisatie erkend voor de betreffende opleiding dan is er dus een EVC-procedure aanwezig.

 

 

Ik wil mijn diploma aanvragen, maar ik zie nergens deze mogelijkheid.

Je aanmelding moet geaccordeerd worden door de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut. Zij moeten ook een aantal gegevens invullen bij de aanmelding. Wanneer dit is afgerond is je aanmelding pas definitief en krijg je hier ook een melding van (een mailtje met als onderwerp 'Bevestiging: definitieve aanmelding CZO'). 
Wil je weten of je aanmelding geaccordeerd is, log dan in en ga naar 'Mijn CZO'. Je kunt onder de opleidingsgegevens zien of en wie je aanmelding heeft geaccordeerd. Staan er geen gegevens? Dan heeft nog niemand akkoord gegeven, neem dan contact op met de contactpersoon van de zorgorganisatie en/of het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt.

Is het mogelijk als student de vermelding 'cum laude' op het diploma te krijgen?

Nee, dat is niet mogelijk. Het CZO beschikt niet over cijferlijsten.

Is mijn diploma met NLQF-niveau 6 inschaling nu een hbo-diploma geworden?

Nee, NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen bachelordiploma behaald.

Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen

Wanneer komen studenten in aanmerking voor een CZO-diploma?

Studenten die de CZO-opleiding succesvol voltooien bij een instelling die erkend is met het CZO-erkende opleidingsinstituut, ontvangen een CZO-diploma. Op de dag van diplomering dienen beide instellingen CZO-erkend te zijn. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO-opleiding is. Studenten van nieuwe CZO-opleidingen kunnen diplomeren met een CZO-diploma mits is voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen.

Student - Inloggen

Ik heb een user account aangevraagd, maar krijg geen bevestigingsmail.

De gegevens zijn opgestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het aanmaken van een user account. De e-mail is geautomatiseerd verstuurd vanaf het e-mailadres studentenregistratie@czo.nl. Je kunt op dit e-mailadres zoeken in je mailbox. Het komt soms ook voor dat de bevestigingsmail blijft hangen in de 'spam' of 'ongewenste mail' van je e-mail programma. Mocht de e-mail hier ook niet te vinden zijn, neem dan contact met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl.

Ik heb een user account, maar ik ben mijn wachtwoord kwijt.

Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op de pagina 'Nieuw wachtwoord aanvragen'.

Ik heb mijn wachtwoord opnieuw aangevraagd, maar krijg geen e-mail binnen.

De gegevens zijn opgestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het aanmaken van een user account. Het mailtje is geautomatiseerd verstuurd vanaf het mailadres studentenregistratie@czo.nl. Je kunt op dit e-mailadres zoeken in je mailbox. Het komt soms ook voor dat de bevestigingsmail blijft hangen in de 'spam' of 'ongewenste mail' van je e-mail programma. Mocht de e-mail hier ook niet te vinden zijn, neem dan contact met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl.

Ik probeer een user account aan te maken, maar het systeem geeft aan dat ik al een user account heb.

Je hebt al een account. Wij zullen zorgen voor de samenvoeging van je accounts en nemen binnen een week contact met je op. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar studentenregistratie@czo.nl.

Ik probeer in te loggen, maar het systeem geeft aan dat mijn wachtwoord niet geldig is.

Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op de pagina 'Nieuw wachtwoord aanvragen'.

Student - Na de opleiding

Ik ben gestopt met mijn opleiding maar ik wil weer opnieuw beginnen (met dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling). Kan dit?

Dit kan niet. Er moet een periode van zes maanden gewacht worden tussen beëindiging en opnieuw starten van dezelfde opleiding bij dezelfde zorgorganisatie.

Ik ben mijn diploma kwijt. Wat moet ik doen?

Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Deze kun je aanvragen via studentenregistratie@czo.nl. Let op: voor een duplicaat diploma worden kosten in rekening gebracht. Na betaling van deze kosten duurt het verwerken van een duplicaat diploma maximaal 10 werkdagen.

Ik ben opgeleid in het buitenland, hoe wordt mijn diploma gewaardeerd?

Het CZO is daarvoor niet de aangewezen instantie. Diplomawaardering kan worden aangevraagd bij het IDW. 

Ik ga naar het buitenland. Kan ik een verklaring krijgen dat ik gediplomeerd ben en sta ingeschreven bij het CZO?

Ja, het CZO kan een verklaring afgeven. Hieraan zijn kosten verbonden.

Ik wil een duplicaat van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Deze kun je aanvragen via studentenregistratie@czo.nl. Let op: voor een duplicaat diploma worden kosten in rekening gebracht (€ 52,50 excl. BTW). Na betaling van deze kosten duurt het verwerken van een duplicaat diploma maximaal 10 werkdagen.

Ik wil een gewaarmerkt kopie van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

Wij geven geen gewaarmerkte kopieën van diploma's af. Je kunt een duplicaat aanvragen die u zelf in bewaring stelt bij een notaris. 

Ik wil naar het buitenland, kan ik een vertaling van mijn diploma/getuigschrift krijgen?

Ja, u kunt een kopie en/of een Engelse vertaling van uw diploma aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Kan het CZO een gewaarmerkte kopie van mijn diploma verstrekken.

Een gewaarmerkte kopie kan het CZO niet afgeven in verband met de diverse handtekeningen die op het CZO-diploma staan. Voor het waarmerken van een kopie van uw CZO-diploma verwijzen wij u naar een notaris.

Kan ik bij het CZO legalisatie van mijn diploma aanvragen?

In veel gevallen volstaat uw CZO-diploma in combinatie met de verklaring van inschrijving. Door de wijze waarop het afgegeven CZO-diploma wordt vormgegeven (ondertekening door vier partijen), kan het CZO niet aan het verzoek voldoen.

Student - Wijzigingen doorvoeren

Ik doe langer over mijn opleiding dan aangegeven bij de verwachte einddatum, wat moet ik doen?

Neem contact op met de contactpersoon van de zorgorganisatie. Zij kunnen een verlenging aanvragen bij het CZO. 

Ik ga minder uren werken. Wat moet ik doen?

Je moet in ieder geval aan het minimale aantal uren dienstverband voldoen. Kijk voor het minimaal aantal uren bij de specifieke bepalingen van de opleiding die je volgt. Een wijziging van het aantal uren dienstverband kan de contactpersoon van je zorginstelling via de mail aan het CZO doorgeven. Blijf je boven het aantal uren dienstverband, hou er dan wel rekening mee dat je opleiding langer kan duren. Is dit het geval dan moet je hiervoor verlenging aanvragen via de contactpersoon van je zorgorganisatie.

Ik heb een ander mailadres of postadres gekregen.

Je kunt deze gegevens zelf aanpassen in je account. Log in op mijn CZO en ga naar 'Mijn account'. Klik op 'Bewerken'. Op deze pagina kun je je mailadres wijzigen in het tabblad 'Account'. Je postadres (postcode en huisnummer) kun je wijzigen in het tabblad 'Persoonsgegevens'.