Skip to main content
Terug

NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen

NLQF is een Nederlands kwalificatieraamwerk dat onderdeel is van het Europees kwalificatieraamwerk. Dit kwalificatieraamwerk biedt inzicht, duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties van initiële opleidingen maar ook van vervolgopleidingen.

Het NLQF hanteert 8 niveaus uiteenlopend van basiskwalificatie tot universitair niveau. Het raamwerk beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het CZO is als organisatie door het NLQF gevalideerd. Op basis daarvan zijn inmiddels diverse CZO-opleidingen NLQF ingeschaald.

Onderstaande CZO-opleidingen hebben een NLQF-inschaling. Het CZO vermeldt bij deze opleiding het NLQF-niveau op het diploma en doet dit vanaf de datum dat de opleiding een NLQF-inschaling heeft. Bij elke afzonderlijke opleiding staat vermeld wanneer de NLQF-inschaling is ingegaan.

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kwalificaties op te zoeken en te vergelijken via de database NLQF-kwalificaties.  Dit is de eerste plek in Nederland waar informatie over formele en non-formele kwalificaties eenduidig te vinden en te vergelijken is. Ook de NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen zijn hierin opgenomen.

De CZO-opleidingen die ingericht zijn met de EPA’s vanuit het programma CZO Flex Level waren nog niet gekwalificeerd door de NLQF. Inmiddels is NLQF-inschaling van de NLQF ingeschaalde herziene CZO Flex Level-opleidingen door de NCP NLQF beoordeeld en vastgesteld. Dit betekent dat het NLQF-niveau van deze opleidingen nu ook op het CZO-diploma staat vermeld.

Medio 2022 wordt de inschaling van de nog niet NLQF ingeschaalde CZO Flex level opleidingen fasegewijs gestart.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            

NLQF-inschaling

            
Opleiding totNLQF-niveauIngangsdatum
Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche
            Ambulanceverpleegkundige korte tranche
            Ambulanceverpleegkundige lange tranche
niveau 6
             
30-11-2017
             
            

Anesthesiemedewerker
            Hbo-vt anesthesiemedewerker

            
niveau 622-11-2016
Operatieassistent
            Hbo-vt operatieassistent
niveau 619-11-2014
Dialyseverpleegkundigeniveau 616-09-2015
Cardiaccareverpleegkundigeniveau 630-11-2017
Intensivecareverpleegkundigeniveau 630-11-2017
Mediumcareverpleegkundigeniveau 630-11-2017
Recoveryverpleegkundigeniveau 630-11-2017
Spoedeisendehulpverpleegkundigeniveau 630-11-2017
Radiodiagnostisch laborantniveau 606-03-2018
Radiotherapeutisch laborantniveau 606-03-2018
Klinisch perfusionistniveau 711-10-2018

CZO-opleidingen en NLQF-waardering

Hoe werkt NLQF concreet en wat betekent dat voor CZO-opleidingen? NLQF bepaalt de niveaus vanuit beschrijvingen van wat iemand weet en moet kunnen na voltooiing van het leerproces.
 
U leest hier een beschrijving van het NLQF-niveau.

Over NLQF-niveau 6 en 7

NLQF hanteert verschillende niveaus. Zo betekent bijvoorbeeld NLQF-niveau 6 dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Verschil is wel dat de deelnemers aan de opleiding niet een hbo-bachelordiploma behalen. De CZO-opleiding dekt namelijk niet het brede hbo-bachelorniveau af.

Indien een vervolgopleiding geen hbo-bachelordiploma vereist, dan kan het nodig zijn om eerst een verkorte hbo-opleiding te volgen. Soms is een assessment nodig om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding. Raadpleeg het betreffende opleidingsinstituut voor meer informatie over de toelatingseisen en voorwaarden. 

Een NLQF-niveau 7 inschaling betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een masteropleiding. Net als bij niveau 6 ontvangt de deelnemer na afronding van de opleiding ook bij dit niveau geen masterdiploma.

Meer informatie over NLQF

De betekenis van de NLQF-kwalificatie vindt u op www.nlqf.nl. Zie ook de onderstaande NLQF-animatie:

NLQF: het Nederlands Kwalificatieraamwerk

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen over NLQF

Ik heb een diploma behaald van een specialistische vervolgopleiding die is ingeschaald op NLQF niveau 6. Ik heb echter geen Bachelordiploma. Kan ik met het NLQF-diploma worden toegelaten tot een Master aan de universiteit?

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. De universiteit bepaalt zelf, op basis van bestaande wet- en regelgeving, of u toelaatbaar bent. U kunt derhalve het beste contact opnemen met de universiteit waar u de Master zou willen volgen.

Ik heb mijn diploma behaald voordat de NLQF-inschaling van toepassing was. Kan ik de NLQF- waardering nog met terugwerkende kracht aanvragen?

Nee dit is helaas niet mogelijk. Een NLQF-inschaling heeft een ingangsdatum. Het is het CZO niet toegestaan het NLQF-niveau op eerder behaalde diploma’s te vermelden. Dat betekent dat alleen op diploma’s van de ingeschaalde kwalificatie die worden uitgegeven ná de datum van inschaling, het betreffende NLQF-niveau mag worden vermeld.

Is mijn diploma met NLQF-niveau 6 inschaling nu een hbo-diploma geworden?

Nee, NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen bachelordiploma behaald.