Skip to main content
Terug

Toelaten leerroute

Dit toetsingskader beschrijft de toelatingscriteria waaraan leerroutes moeten voldoen om toegang te krijgen tot het landelijke CZO-opleidingsstelsel.

- aan het document wordt nog gewerkt -