Skip to main content

Actueel

Nieuws

Reglement registratie, diplomeren en certificeren herzien

Er staat een herziene versie van het reglement registratie, diplomering en certificering online. Deze versie 2.3 bevat geen essentiële wijzigingen maar een en ander is op verzoek van het veld aangescherpt qua duiding.

Nieuws

BAZ-subsidie verlengd

VWS heeft onlangs laten weten dat de Basis Acute Zorg (BAZ)-subsidieregeling voor 2024 is verlengd. De raden van bestuur/directies van de NFU en NVZ zijn hierover geïnformeerd.

Nieuws

Voortzetting NLQF-inschalingen 2024-2026

De NLQF-inschaling van CZO-leerroutes is september 2022 hervat. Dit voorjaar vindt een herbeoordeling plaats van de onderstaande NLQF-inschalingen. Naar verwachting is de herbeoordeling eind dit jaar gereed. We passen de inschaling dan waar nodig aan op onze website.

Nieuws

Wijziging 'status van registratie' van losse EPA

De status van registratie voor een bekwaam verklaarde losse EPA stond voorheen op ‘Beëindigd’, vanaf heden staat dit na bekwaam verklaren op ‘Gecertificeerd’.

Nieuws

Wijzigen contactpersoon in ‘mijnczo’

De RvB kan in ‘mijnczo’ de contactpersoon studentenregistratie (CR) en contactpersoon erkenningen en audits (CEA) toevoegen én wijzigen. De CEA kan de AE (aanvrager erkenningen) toevoegen. Organisaties dienen deze wijzigingen zelf uit te voeren, het CZO voert dit soort wijzigingen niet uit.

Nieuws

Overzicht leereenheden voor zorgorganisaties

Een aantal weken geleden is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de ‘mijnczo’-omgeving voor zorgorganisaties. Het is nu mogelijk om in één overzicht alle EPA(’s) en/of EOL per student te zien en daar een export van te maken naar Excel.