Skip to main content

Actueel

Nieuws

Stand van zaken monitor

Tijdens de implementatie van het flexibel samenhangend opleidingsstelsel borgt het CZO het civiel effect van de opleidingen die zijn gestart. Dit doen we door middel van een monitor. De resultaten van de monitor tonen aan of en hoe studenten worden gefaciliteerd om te leren, of ze kunnen voldoen aan opleidingseisen en bekwaam kunnen worden verklaard voor de betreffende EPA’s. Maar de monitor doet meer!

Melding

Update herziening opleidingseisen

Nieuws

Registratie en certificering van EPA’s

Het CZO werkt aan een nieuw registratiesysteem dat het flexibel opleiden ondersteunt. Dit registratiesysteem wordt naar verwachting in het najaar opgeleverd. Ook onderzoeken we op welke wijze we specifieke Entrustable Professional Activities (EPA’s) kunnen registreren. Zodat we deze in het nieuwe registratiesysteem met terugwerkende kracht kunnen certificeren.

Nieuws

Transformatie opleidingscommissies: andere samenstelling, dezelfde taken

Vanaf 1 mei 2022 werkt het CZO in de nieuwe organisatiestructuur verder ter voorbereiding op het vernieuwde toezicht en de overdracht van het flexibele en vernieuwde CZO-opleidingsstelsel door CZO Flex Level. Ook in deze nieuwe structuur spelen onze deskundigen uit de opleidingscommissies een cruciale rol ten aanzien van het uitvoeren van toezicht.

Nieuws

Flexibel opleiden creëert een win-win-win-situatie

Op 25 januari was het de Dag van het werkplezier, dit jaar omgedoopt tot Dag van de ode aan de zorg. Voor mij het moment om aan alle CZO-medewerkers, de mensen van CZO Flex Level, de vertegenwoordigers van zorgorganisaties en opleidingsinstituten en de zorgprofessionals zelf te laten blijken hoe trots ik op hen ben.

Nieuws

Opleidingseisen geriatrieverpleegkundige uit cluster langdurige zorg geactualiseerd

De eisen voor de opleiding tot geriatrieverpleegkundige uit het cluster langdurige zorg zijn op 2 december 2021 geactualiseerd. Aanleiding is de vernieuwing en flexibilisering van de opleiding en de daarvoor ontwikkelde entrustable professional activities (EPA’s). De opleidingseisen voor oncologieverpleegkundige, dialyseverpleegkundige en endoscopieverpleegkundige zijn al gepubliceerd op 14 oktober jl. De opleidingseisen van de neuroverpleegkundige zijn in de ontwikkelfase.