Skip to main content

Actueel

Nieuws

Ontwikkelingen servicebureau

Sinds 1 september 2023 hebben we één servicebureau die het gezicht naar buiten vormt. Ook hebben we stappen gezet in een verbetering van de bereikbaarheid en communicatie.

Nieuws

Kader-, toezichtontwikkelingen

Er zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van kader en toezicht.

Nieuws

Benoeming directeur CZO

De raad van toezicht van Stichting College Zorgopleidingen heeft per 1 februari 2024 Brigit Zwartendijk benoemd tot directeur CZO. 

Nieuws

Start nulmeting

Per 1 januari 2026 moeten organisaties die CZO-erkend willen blijven of worden een functionerend integraal kwaliteitszorgsysteem voor de CZO-zorgopleidingen hebben ingevoerd. Organisaties zitten nog in de implementatiefase van zowel een integraal kwaliteitszorgsysteem als het EPA-gericht opleiden. Daarom geldt tot 1 januari 2026 een overgangsfase.

Nieuws

Lunchcafé 31 oktober en 2 november

Op 31 oktober en 2 november wordt er een lunchcafé voor de contactpersonen studentenregistratie gehouden. Hierin lichten we het nieuwe ‘Reglement registratie, diplomering en certificering’ toe.

Nieuws

Terugblik lunchcafés

De afgelopen periode zijn er drie lunchcafés geweest voor de contactpersoon erkenning & audits (CEA) en andere betrokkenen bij opleiden. In deze lunchcafés hebben we uitleg gegeven over systeemtoezicht, de nieuwe methodiek van de erkenningsaanvraag en hebben we de nieuwe ICT-omgeving laten zien.