Skip to main content
Terug

Opleiding hbo-vt operatieassistent

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot hbo-vt operatieassistent. Samen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot hbo-vt operatieassistent.

Het CZO toetst naast de brancheopleiding tot operatieassistent ook een duale variant, de hbo – opleiding verpleegkunde - technische stroom.

Vanaf 19 november 2014 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Instroomeisen:

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • diploma havo; of
  • diploma mbo op niveau 4; of
  • CZO-diploma medewerker operatieve zorg;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO-erkende zorginstelling.

De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis.

 

Praktijkuren:
3025

Theorieuren:
680

Minimale aanstelling:
28.00