Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Nieuwe organisatie CZO

Per 1 februari 2024 verandert de organisatiestructuur van het CZO. Er komt een toezichthoudend bestuur in plaats van een raad van toezicht en er komt een directeur in plaats van een directeur-bestuurder. Deze verandering heeft tot doel de bestuurlijke slagkracht te versterken, de onderlinge samenwerking tussen de directeur en het bestuur te bevorderen en daarmee de strategische positie van het CZO te verstevigen.