Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Aanpassing instroomeisen kinderoncologieverpleegkundige

In overleg met experts binnen het veld van de kernleerroute tot kinderoncologieverpleegkundige is besloten om de instroomeisen aan te passen door een toevoeging te doen.

Deze toevoeging doet recht aan de voorwaardelijkheden zoals beschreven binnen de EPA’s en de uitgangspunten van flexibel opleiden.

Punt 5.1.1. is daarom herzien naar:
"De kernleerroute kinderoncologieverpleegkundige kan worden gevolgd door BIG-geregistreerde kinderverpleegkundigen en BIG-geregistreerde verpleegkundigen waarbij de EPA MK-KIN-1 is toevertrouwd."

U vindt de opleidingseisen hier.