Nieuws

Voortgang toezicht CZO in VVT-sector

13-12-2018

18 december 2018 Voortgang toezicht CZO in VVT-sector Het CZO heeft per januari 2016 het toezicht op de brancheopleidingen van de sector verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). In 2018 is het project van start gegaan om het toezicht uit te kunnen voeren volgens de CZO-systematiek. In...

CZO-diploma voor (kinder)oncologieverpleegkundige met “huisdiploma” middels EVC mogelijk

13-12-2018

18 december 2018 CZO-diploma voor (kinder)oncologieverpleegkundige met “huisdiploma” middels EVC mogelijk Vanaf 1 januari 2019 kunnen (kinder)oncologieverpleegkundigen die hun opleiding hebben voltooid met een “huisdiploma”, alsnog een CZO-diploma behalen. Door eerder verworven competenties (...

Uitleg rollen zorginstelling bij erkenningsaanvraag

13-12-2018

18 december 2018 Uitleg rollen zorginstelling bij erkenningsaanvraag Voor het aanvragen van (her)erkenningen heeft het CZO verschillende rollen gedefinieerd. Iedere rol heeft andere verantwoordelijkheden in ‘Mijn CZO’. In dit bericht lichten wij de diverse rollen toe. Iedere zorginstelling...

Vooraankondiging gewijzigde diensten CZO

13-12-2018

18 december 2018 Vooraankondiging gewijzigde diensten CZO De NFU en de NVZ werken met het project CZO Flex aan duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in Nederland. Om ons hier volledig voor in te zetten en...

Pagina's