Nieuws

Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

20-08-2018

Het CZO is op zoek naar (vice-)voorzitters voor meerdere opleidingscommissies. De rol van voorzitter en die van vice-voorzitter worden ingevuld op voordracht van de NVZ of de NFU. De vergaderingen, twee keer per jaar,  vinden in Utrecht plaats. De CZO opleidingscommissies stellen...

Uitzondering op EVC-regel voor gefuseerde instellingen

19-08-2018

Vanaf 1 september 2018 is het na een fusie mogelijk dat al eerder gediplomeerden opgeleid worden op de erkende praktijkleerplaatsen op basis van EVC / vrijstellingen. Zo kunnen medewerkers alsnog een CZO-diploma verkrijgen. Het CZO staat deze uitzondering op de EVC-regel toe in het geval...

Opleiding ambulanceverpleegkundige CC tranche: correct aantal theorie-uren

19-08-2018

Voor de opleiding ambulanceverpleegkundige cardiaccare (CC) tranche is het aantal theorie-uren gesteld op 260 uur. Dit urenaantal is inmiddels opgenomen in de opleidingseisen en geaccordeerd door de opleidingscommissie oc-azn op 4 juli 2018. Daarmee vervalt de gestelde eis van 299 uur. De...

Internetconsultatie nieuwe opleiding medisch technicus i.o.

16-07-2018

Het CZO vraagt uw feedback rondom de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding medisch technicus. De ontwikkeling van deze, nieuwe CZO opleiding vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft het deskundigheidsgebied en eindtermen vastgesteld en de...

Pagina's