Nieuws

Effect nieuwe privacywet (AVG) op erkenningsaanvragen

21-08-2018

Effect nieuwe privacywet (AVG) op erkenningsaanvragen Wilt u er ervoor zorgen dat er geen persoonlijke gegevens van derden in uw documentatie van de erkenningsaanvragen zijn opgenomen? Als dit wel zo is, lopen nieuwe erkenningsaanvragen bij CZO mogelijk vertraging op. Toelichting De...

Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

20-08-2018

Het CZO is op zoek naar (vice-)voorzitters voor meerdere opleidingscommissies. De rol van voorzitter en die van vice-voorzitter worden ingevuld op voordracht van de NVZ of de NFU. De vergaderingen, twee keer per jaar,  vinden in Utrecht plaats. De CZO-opleidingscommissies stellen...

Uitzondering op EVC-regel voor gefuseerde instellingen

19-08-2018

Vanaf 1 september 2018 is het na een fusie mogelijk dat al eerder gediplomeerden opgeleid worden op de erkende praktijkleerplaatsen op basis van EVC / vrijstellingen. Zo kunnen medewerkers alsnog een CZO-diploma verkrijgen. Het CZO staat deze uitzondering op de EVC-regel toe in het geval...

Internetconsultatie nieuwe opleiding medisch technicus i.o.

16-07-2018

Het CZO vraagt uw feedback rondom de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding medisch technicus. De ontwikkeling van deze, nieuwe CZO opleiding vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft het deskundigheidsgebied en eindtermen vastgesteld en de...

Pagina's