Nieuws

Opleidingseisen en certificering basis acute zorg

18-09-2020

18 september 2020 Opleidingseisen en certificering basis acute zorg De opleidingseisen voor de basis acute zorg (BAZ) zijn vastgesteld. Opleidingsinstituten en zorginstellingen kunnen vanaf 24 september een erkenning aanvragen en studenten krijgen na afronding een landelijk erkend CZO-...

Landelijk eenduidige opleiding tot dialyse-assistent

16-07-2020

21 juli 2020 Landelijk eenduidige opleiding tot dialyse-assistent Door de toename van het aantal patiënten op leeftijd en de uitstroom van dialyseverpleegkundigen, is er een groeiende behoefte aan een tweede functieniveau. De functie dialyse-assistent voorziet in de expliciete zorg die nodig...

Eisen ketenzorgstage oncologie

15-07-2020

21 juli 2020 Eisen ketenzorgstage oncologie Op 21 april zijn de geactualiseerde opleidingseisen oncologieverpleegkundige gepubliceerd. De opleidingseisen zijn generiek geformuleerd voor zowel de intramurale setting, als de trans- en extramurale. Volgens de huidige opleidingseisen dient...

Zes instellingen erkend voor de opleiding tot wondverpleegkundige

15-07-2020

21 juli 2020 Zes instellingen erkend voor de opleiding tot wondverpleegkundige Hartje zomer 2020 zijn reeds vier zorginstellingen en twee opleidinginstituten door CZO erkend als opleider voor wondverpleegkundigen. Een aantal erkenningen zit in de pijplijn. De beroepsvereniging van...

Pagina's