Skip to main content
Terug

stappenplan erkenningsaanvraag

Hier vindt u een stappenplan voor het aanvragen van een erkenning door een contactpersoon erkenningen en audits (CEA).

Stappenplan erkenningsaanvraag door CEA

Stap 1 Log in op 'mijnczo'

De (Contactpersoon erkenningen en audits) CEA logt in op ‘mijnczo’. Kies op www.czo.nl de juiste ‘mijnczo’-omgeving:
Voor inloggen t.b.v. een erkenningsaanvraag van een opleidingsinstituut à kies ‘Inloggen opleidingsinstituut’
Voor inloggen t.b.v. een erkenningsaanvraag van een zorgorganisatie à kies ‘Inloggen zorgorganisatie’

NB Bij de eerste keer inloggen op ‘mijnczo’ dient de CEA direct een eigen wachtwoord te kiezen. De CEA start een erkenningsaanvraag bij het tabje ‘Erkenningsaanvragen’.

Stap 2 Klik op de button ‘Nieuwe erkenningsaanvraag’

Klik op de button ‘Nieuwe erkenningsaanvraag’. Klik vervolgens op de button ‘aanmaken’. De details van de aanvraag worden getoond, inclusief de in te vullen kwaliteitsdomeinen. Ga voor inhoudelijke instructie naar onze handreiking erkenningsaanvraag.
 

  • Organisaties die EPA-gericht opleiden en een voorwaardelijke erkenning op organisatieniveau hebben vullen het organisatiedeel (kwaliteitsdomein 1) in.

Met een voorwaardelijke erkenning op organisatieniveau kunt u nu al alle EPA-gerichte opleidingen aanbieden. Het aanvragen van het opleidingsdeel voor een opleiding is in dit geval niet nodig. Voor een niet EPA-gerichte opleiding dient u wél het opleidingsdeel aan te vragen.

  • Organisaties die niet EPA-gericht opleiden vullen eerst het organisatiedeel in (kwaliteitsdomein 1) en vervolgens - per niet EPA-gerichte opleiding - het opleidingsdeel met daarin kwaliteitsdomein 2, 3 en 4.
Stap 3 Ga naar ‘erkenningsaanvragen’

Ga naar ‘erkenningsaanvragen’, open de aanvraag en vul bij een kwaliteitsdomein de zelfevaluatie in en voeg documenten toe door deze te uploaden.

Stap 4 Koppel een aanvrager erkenning (AE) aan de erkenningaanvraag

Koppel een (aanvrager erkenning) AE aan de erkenningsaanvraag. Is deze persoon al als contactpersoon geregistreerd in 'mijnczo', dan kan deze persoon geselecteerd worden als AE. Is deze persoon nog niet geregistreerd als contactpersoon, klik dan op de ‘+’ button en maak een nieuwe contactpersoon/AE aan. De AE ontvangt een e-mail met instructies over inloggen in ‘mijnczo’.

De CEA zet - via een button onderaan de aanvraag - de erkenningsaanvraag door naar de AE. De AE ontvangt hierover een e-mail.

Stap 5 De AE vult de zelfevaluatie in

De AE logt in (kiest de eerste keer een eigen wachtwoord) en opent de erkenningsaanvraag. De details van de aanvraag worden nu getoond, inclusief de kwaliteitsdomeinen.

De AE gaat naar een kwaliteitsdomein, vult de zelfevaluatie aan en kan hierbij documenten uploaden.

Stap 6 De AE zet de aanvraag terug naar de CEA

De AE zet de aanvraag terug naar de CEA.

Stap 7 De CEA zet de definitieve aanvraag door naar de RvB

De CEA geeft de laatste, definitieve invulling aan de aanvraag en zet deze vervolgens door naar de raad van bestuur (RvB). De RvB ontvangt hierover een e-mail.

Stap 8 De RvB beoordeelt de aanvraag

De RvB logt in (kiest de eerste keer een eigen wachtwoord) en gaat bij het tabje ‘erkenningsaanvragen’ naar de te beoordelen aanvraag.
Keurt de RvB af, dan wordt de aanvraag teruggezet naar de CEA.

Keurt de RvB goed, dan wordt de aanvraag doorgezet naar het CZO.

Stap 9 Het CZO beoordeelt of de aanvraag in behandeling genomen kan worden.

Het CZO beoordeelt of de aanvraag in behandeling genomen kan worden.

Mogelijke vervolgstappen:
A Het CZO weigert de aanvraag en de CEA ontvangt een bericht. 
B Het CZO neemt de aanvraag in behandeling. De CEA ontvangt hierover een e-mail.

Stap 10 De waardering van de aanvraag

Als het CZO de aanvraag in behandeling neemt (zie stap 9B), dan start de waardering van de aanvraag. Vervolgstappen zijn:

A Het CZO kan aanvullende vragen stellen bij één of meerdere kwaliteitsdomein(en). Hiervan krijgt CEA bericht. In ‘mijnczo’ kunnen de aanvullende vragen beantwoord worden, eventueel met input van AE.
B Het CZO zet de aanvraag door voor de Peer review.
C Het CZO stelt een waarderend advies op.
D Het waarderend advies van het CZO leidt tot een besluit over de erkenning:

  • Het CZO stelt bindende voorwaarden aan de erkenning. Hiervan krijgt CEA bericht. Via ‘mijnczo’ laat een organisatie zien aan de bindende voorwaarden te voldoen. De organisatie krijgt hier afhankelijk van de gestelde bindende voorwaarden een half jaar of een jaar de tijd voor.  
  • Het CZO kan besluiten een (voorwaardelijke) erkenning af te geven en op termijn een audit af te nemen voor het CZO overgaat op volwaardige erkenning