Skip to main content
Terug

Diploma's en certificaten

Bij CZO-opleidingen, kernleerroutes en EPA’s horen CZO-diploma’s, CZO-certificaten en CZO-EPA-certificaten.

Hieronder leest u wanneer een student een diploma krijgt, en wanneer een certificaat. Ook staat beschreven hoe dat diploma of certificaat bij de student 'terecht komt'. 

Diploma

Er zijn twee soorten diploma’s:  

1. Een succesvol afgeronde opleiding leidt tot een CZO-diploma of getuigschrift. 
Hoe werkt het? 

 • Wanneer de student de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan.  
 • De contactpersonen studentenregistratie van de zorgorganisatie en van het opleidingsinstituut accorderen de diploma-aanvraag. 
 • Bij akkoord van beide organisaties, accordeert het CZO de diploma-aanvraag.   
 • Het diploma wordt verstuurd naar het opleidingsinstituut.  

2. Een succesvol afgeronde kernleerroute (kern-EPA’s + EOL) leidt tot een CZO-diploma. 
Hoe werkt het?  

 • Wanneer de student bekwaam is verklaard voor alle EPA’s van de kernleerroute en de EPA-overstijgende leeractiviteiten met goed gevolg heeft afgerond, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan.  
 • De contactpersonen studentenregistratie van de zorgorganisatie en van het opleidingsinstituut accorderen de diploma-aanvraag. 
 • Bij akkoord van beide organisaties, accordeert het CZO de diploma-aanvraag.   
 • Het diploma wordt verstuurd naar het opleidingsinstituut.  

Certificaat 

Er zijn twee soorten certificaten voor leerroutes:

1. Een bekwaam verklaring voor een losse EPA leidt tot een (digitaal) CZO-EPA-certificaat.   
    Hoe werkt het?  

 • Wanneer de student bekwaam is verklaard voor een losse EPA, dan registreert de CR van de zorgorganisatie dat in het CZO-systeem.  
 • De student ziet vervolgens in diens ‘mijnczo’ onder ‘mijn registraties’ dat de bekwaam verklaring voor de betreffende EPA is geregistreerd.  
  De student kan zelf een digitaal CZO-EPA-certificaat downloaden. 

2. Een bekwaam verklaring voor de vier EPA's van de basis acute zorg (BAZ) volgens de CZO-opleidingseisen bij een erkende zorgorganisatie en een erkend opleidingsinstituut leidt tot een CZO-BAZ-certificaat.