Skip to main content
Terug

CZO-zorgopleidingen

Zorgopleidingen worden aan studenten aangeboden door zorgorganisaties en opleidingsinstituten*. De zorgorganisatie is de werkgever van de student én biedt de praktische leeromgeving: de werkplek waar de student leert. Het opleidingsinstituut verzorgt het theoretisch gedeelte van de opleiding, in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie.

image

Zorgopleidingen die door het CZO worden toegelaten tot het CZO-opleidingsstelsel, worden CZO-zorgopleidingen genoemd. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van de CZO-zorgopleidingen in zorgorganisaties (ziekenhuizen, ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, zelfstandige behandelcentra, thuiszorg, en de kraamzorg) en in opleidingsinstituten.  

*Voor de kraam- en VVT-opleidingen is alleen het opleidingsinstituut erkend.  Voor de duale MBRT-opleiding is alleen de zorgorganisatie erkend. 

Initiële- en vervolgopleidingen

CZO-zorgopleidingen kunnen initiële opleidingen of vervolgopleidingen zijn:

  • Initiële opleidingen zijn gericht op het systematisch verwerven van relevante basiskennis en vaardigheden ten behoeve van een functie.  
  • Vervolgopleidingen zijn vooral gericht op functie-specifieke deskundigheid en het verwerven van vaardigheden. Een vervolgopleiding is alleen mogelijk nadat een initiële opleiding is afgerond. 

Civiel effect 

Een diploma of certificaat voor een CZO-zorgopleiding heeft civiel effect. Dat betekent dat de waarde (lees: diploma/certificaat) van een leerroute of opleiding landelijk wordt herkend en erkend. Lees hier meer over diploma’s en certificaten. Civiel effect bevordert de mobiliteit en aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt:

  • Professionals kunnen met een CZO-diploma/ CZO-certificaat in een soortgelijke functie bij een andere zorgorganisatie aan de slag.
  • Het bevordert kwaliteitsontwikkeling. De eisen van het CZO voldoen aan/sluiten aan bij de richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen.
  • Schaal voordelen door het wiel niet opnieuw zelf te hoeven uitvinden.