Skip to main content
Terug

Toelaten opleiding, leerroute of EPA

Dit reglement beschrijft de toelatingscriteria waaraan opleidingen, leerroutes en EPA’s moeten voldoen om toegang te krijgen tot het landelijke CZO-opleidingsstelsel.

- aan het document wordt nog gewerkt -