Skip to main content
Terug

Uw organisatie aanmelden

Is uw organisatie nog niet bekend bij het CZO en wilt u een erkenning aanvragen?

Stuur dan een e-mail naar info@czo.nl t.a.v. mevrouw M. Kroon.

NB Een organisatie dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot het CZO-opleidingsstelsel. Pas na toelating kan een organisatie een erkenning aanvragen.