Skip to main content
Terug

Vrijstellingen

Het CZO werkt aan een handreiking vrijstellingen gebaseerd op de 'richtlijn vrijstellingen EPA-gerichte CZO-opleidingen', ontwikkeld in het programma CZO Flex Level.

Hier vindt u de richtlijn.

Voor de opleidingen die niet EPA-gericht zijn (opleiding oude stijl) geldt:
Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de organisatie en/of het opleidingsinstituut.

- Aan deze pagina wordt nog gewerkt -