Voortgang toezicht CZO in VVT-sector

18 december 2018

Voortgang toezicht CZO in VVT-sector

Het CZO heeft per januari 2016 het toezicht op de brancheopleidingen van de sector verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). In 2018 is het project van start gegaan om het toezicht uit te kunnen voeren volgens de CZO-systematiek. In dit bericht informeren wij u over de voortgang. 

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT (A&O VVT) heeft gevraagd om naast het vernieuwen van de bestaande opleidingen Eerste Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), Gespecialiseerd Verzorgende Psycho Geriatrie (GVP) en de Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg (GRZ), ook de nieuwe opleidingen Gespecialiseerd Verzorgende Geronto Psychiatrie (GVGP) en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) te ontwerpen.

De opleidingscommissie VVT in oprichting, is een zeer deskundige, gemotiveerde en enthousiaste commissie, die in het laatste kwartaal van 2018 de eerste contouren van de opleidingen heeft  neergezet. De uitgangspunten bij het (her)ontwerpen van de opleidingen zijn dat deze recht moeten doen aan de meest recente ontwikkelingen in de branche en dat zij flexibel kunnen worden aangeboden. Dit betekent dat overlap tussen de opleidingen verdwijnt en dat de opleidingen opgedeeld kunnen worden in certificeerbare eenheden.

Wat gebeurt er in 2019?
De verwachting is dat in 2019 de studentenadministratie voor deze opleidingen operationeel wordt en dat VVT-instellingen de aanvraagformulieren voor een erkenning conform de CZO-systematiek indienen.

Vragen?
Voor vragen over de VVT kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie, mevrouw S. Terheggen via s.terheggen@czo.nl.

Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Terug naar nieuwsoverzicht.