Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Benoeming raad van advies

Per 1 april jl. zijn de eerste leden voor de raad van advies benoemd door het bestuur CZO.

De leden zijn voor vier jaar benoemd en kunnen na deze vier jaar nog eenmaal herkozen worden. Een aantal organisaties heeft aangegeven op korte termijn leden te zullen voordragen voor de raad van advies.

De per 1 april benoemde leden namens een brancheorganisatie of beroepsvereniging zijn:

  • Hr. D.A.E. Christmas namens Ambulance Zorg Nederland
  • Mw. T.D.A. v.d. Ploeg, namens het EPA Expertise Centrum
  • Mw. M.H. Veelers, namens NFU, vertegenwoordigd kerntaak zorg
  • Hr. G.H.J. Lucas, namens NFU, vertegenwoordigd kerntaak onderwijs
  • Mw. S. Kaalberg, namens Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland
  • Mw. I.A. Pool, benoemd als onafhankelijk EPA-expert

 

De heer G.H.J Lucas zal het voorzitterschap van de raad van advies op zich nemen.