Voortgang opleidingseisen medewerker operatieve zorg

28 juni 2017

De opleidingseisen medewerker operatieve zorg (MOZ) zijn in april 2017 ter advisering voorgelegd aan het werkveld en in mei 2017 besproken in de opleidingscommissie operatieassistent.

Het Deskundigheidsgebied en Eindtermen (D&E) met het aanvraagformulier wordt per 1 september 2017 op de website van het CZO gepubliceerd. 

Na deze datum kunnen de opleidingsinstituten en de instellingen een erkenning aanvragen.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en publicatiedatum van het D&E van deze opleiding.

Lees meer over de procedure van erkenning nieuwe opleidingen op onze website. 

Lees hier het vorige nieuwsbericht.