Tussentijdse wijzigingen in de praktijkcomponent van de erkende opleiding

28 juni 2017

Het CZO ontvangt regelmatig een volledige erkenningsaanvraag voor het doorgeven van een tussentijdse wijziging van de praktijkcomponent. In dit artikel leest u welke verantwoording van de zorginstelling wordt verwacht.

Wijzigingen praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute

Wijzigt er een praktijkleerplaats en/of de praktijkleerroute in uw instelling? Meld dit dan bij het CZO. Vul hiervoor het aanvraagformulier in met de volgende onderdelen:
  • Contactgegevens instelling;
  • Handtekening directie/Raad van Bestuur;
  • Deel 2a - onderdeel leerplaatsprofiel en ketenzorg;
  • Deel 2a - onderdeel leerplan en leerklimaat;
  • Deel 2b - per gewijzigde of nieuwe praktijkleerplaats.

De nieuwe praktijkleersituatie wordt beoordeeld op basis van de ingediende wijziging en de eerder ingediende erkenningsaanvraag. Bij een positieve beoordeling wordt de nieuwe praktijkleersituatie toegevoegd aan het reeds actieve erkenningsdossier.

Wijziging in de praktijkleerplaatsen/praktijkleerroute(s) bij fusie

Als er sprake is van een fusie tussen zorginstelling A en ziekenhuis B, waarbij de zorginstellingen verder gaan onder de naam van zorginstelling A is de situatie als volgt:
  • Als zorginstelling A een erkende CZO opleiding heeft en fuseert met zorginstelling B die niet erkend is voor die betreffende opleiding dan dient zorginstelling A een wijziging praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute in. Er wordt dan binnen de erkenning van zorginstelling A een extra praktijkleerplaats aangevraagd voor zorginstelling B.
  • Als zorginstelling A en zorginstelling B beide erkend zijn en er geen wijzigingen optreden in de praktijkleerplaatsen en/of de praktijkleerroute, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden, voor wat betreft de erkenningen. De fusie van de zorginstellingen zelf dient wel altijd gemeld te worden bij het CZO. Zie procedure fusie zorginstellingen.

Doorgeven van wijzigingen

Erkenningsaanvragen of wijzigingen geeft u door via erkenningen@czo.nl. Vermeld hierbij de naam van de opleiding.

Procedure

De volledige procedure voor tussentijds wijzigen van de praktijkleerplaats(en) en/of praktijkleerroute kunt u vinden onder paragraaf C1.5.2 in Het Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen (2015).
Heeft u vragen over de procedure of het maken van een melding, neem dan contact op met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.