Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige


15 juni 2021

Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige
 
In de CZO-nieuwsbrief van mei 2021 is het bericht gepubliceerd dat de physician assistant kan worden toegelaten tot de opleiding ambulanceverpleegkundige. Dit is bericht is vooralsnog niet juist. Het CZO heeft de betreffende zin daarom uit de opleidingseisen (de specifieke bepalingen) gehaald. 

De vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onderzoeken of de physician assistant kan instromen in het domein van de ambulancezorg. En welke mogelijkheden er zijn om deze beroepsgroep te kwalificeren zodat deze inzetbaar zou kunnen zijn in de ambulancezorg.