Overgangssituatie uitbreiding praktijkuren

Bij de herziening van de erkenningsystematiek in 2015 hebben drie opleidingscommissies besloten het aantal praktijkuren uit te breiden. Het gaat hier om de volgende opleidingen:

 • Kinderverpleegkundige
 • Intensivecare-kinderverpleegkundige
 • Spoedeisendehulpverpleegkundige

Als gevolg van gerezen vragen in het land, is de definitieve besluitvorming aangehouden in afwachting van een adviesronde bij de relevante organen binnen NFU en NVZ. Beide hebben inmiddels positief geadviseerd over de uitbreiding.

Besloten is deze per 1 september 2016 in te voeren.

 

Uitvoering

Voor studenten die hun opleiding voor 1 september 2016 aanvangen geldt het volgende:

Minimaal te realiseren praktijkuren:

 • Kinderverpleegkundige: 1000
 • Intensivecare-kinderverpleegkundige: 1200
 • Spoedeisendehulpverpleegkundige: 1200

Bij een verlenging van de opleiding geldt de nieuwe norm voor praktijkuren. Dat betekent dat studenten die onder de oude norm voor praktijkuren zijn ingeschreven hun opleiding binnen de volgende termijnen dienen af te ronden:

 • Kinderverpleegkundige: 1 november 2017
 • Intensivecare-kinderverpleegkundige: uiterlijke afstudeerdatum: 1 juli 2018
 • Spoedeisendehulpverpleegkundige: 1 juli 2018

Alle studenten en zorginstellingen die op 1 september 2016 of daarna hun opleiding aanvangen dienen te voldoen aan de volgende norm voor praktijkuren

 • Kinderverpleegkundige: 1200
 • Intensivecare-kinderverpleegkundige: 1500
 • Spoedeisendehulpverpleegkundige: 1500