Internetconsultatie herziene opleidingseisen opleiding deskundige infectiepreventie

19 november 2019

Internetconsultatie herziene opleidingseisen opleiding deskundige infectiepreventie 

De opleidingseisen van de CZO-opleiding deskundige infectiepreventie zijn herzien. U kunt uw feedback geven op de herziene opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld worden aan de opleidingsinstituten en de praktijkleerplaats(en). Reageren kan tot en met 16 december 2019. 

De opleiding tot deskundige infectiepreventie is al geruime tijd een CZO-opleiding. Het werkterrein van de deskundige infectiepreventie is in ontwikkeling en verbreed naar onder andere de publieke gezondheidszorg. Voor de GGD GHOR Nederland is dit een reden om zich aan te sluiten bij het CZO en de opleidingscommissie deskundige infectiepreventie. De afgelopen maanden heeft de opleidingscommissie de bestaande opleidingseisen gemoderniseerd tot een integrale opleiding tot deskundige infectiepreventie, voor ziekenhuizen, publieke gezondheidszorg en opleidingsinstituten. De opleidingscommissie ontvangt graag uw feedback op de herziene opleidingseisen.

De herziene (concept) opleidingseisen en het feedbackformulier vindt u op de opleidingspagina deskundige infectiepreventie.
De huidige opleidingseisen blijven van kracht tot de herziene opleidingseisen definitief zijn vastgesteld door de opleidingscommissie.

Vervolg procedure
De opleidingscommissie deskundige infectiepreventie zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw feedback meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende deskundige infectiepreventie dient te voldoen. Wanneer de opleiding open is voor erkenningsaanvragen volgt hierover bericht op onze website.

Nieuwsbrief CZO
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Aanmelden kan via deze link. 

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw I. Boermans, e-mail: i.boermans@czo.nl.