Eisen ketenzorgstage oncologie

21 juli 2020

Eisen ketenzorgstage oncologie

Op 21 april zijn de geactualiseerde opleidingseisen oncologieverpleegkundige gepubliceerd. De opleidingseisen zijn generiek geformuleerd voor zowel de intramurale setting, als de trans- en extramurale. Volgens de huidige opleidingseisen dient minimaal één volledige keten van zorg te worden doorlopen door student. Een verplichte volledige keten van zorg, is een stage op de polikliniek, kliniek en thuiszorg.


Ook aan reeds erkende leerroutes zal de ketenzorgstage komende tijd toegevoegd moeten gaan worden. Wanneer de leerroute hierop aangepast wordt, hoeft hiervoor geen wijzigingsverzoek met verantwoording bij het CZO ingediend te worden. Vanuit ons principe van high trust, vertrouwen wij erop dat de leerroutes hierop worden aangepast. Mede gezien de op handen zijnde potentiële wijzigingen voortkomend uit project CZO Flex Level, willen we de verantwoording bij inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk beperken. Bij alle nieuwe aanvragen wordt hier wel op getoetst, dus verwachten wij in de verantwoording, deze ketenzorgstage terug te zien in de leerroute.

Bekijk de opleidingseisen voor oncologieverpleegkundige